Z znanjem do boljšega zdravja

Vabilo na 1. regijsko izobraževalno srečanje Slovenske mreže zdravih šol v šolskem letu 2015/2016

27. 11. 2015
Vabimo vas na 1. regijsko izobraževalno srečanje Slovenske mreže zdravih šol v šolskem letu 2015/2016, ki bo potekalo v petek 4. 12. 2015 ob 9.30 uri, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Območni enoti Kranj, Gosposvetska 12, Kranj

Srečanje je namenjeno vodjem in članom šolskih timov Zdravih šol. S predstavitvijo teme o promociji zdravja v šolskem okolju in izvedbo delavnic ter medsebojni izmenjavi izkušenj, želimo podpreti vaša prizadevanja pri načrtovanju in evalvaciji celostnega pristopa promocije zdravja v šoli.

Program izobraževanja:

  1. Sodobni pristopi v promociji zdravja v šolskem okolju

Doc. dr. Andreja Kvas, Predstojnica Oddelka za zdravstveno nego Zdravstvene Fakultete v Ljubljani

  1. Joga smeha – kratka predstavitev in izvajanje vaj za sproščanje

Monika Radič, vaditeljica joge smeha

  1. Sistematični pristop k programu Zdrave šole – delo bo potekalo v obliki delavnice (Marija Ješe, OE Kranj)

Delavnice smo pripravili iz prevedenih in prilagojenih gradiv SHE mreže (Schools for Health in Europe) in sicer: Spletnega šolskega priročnika SHE mreže, Šolskih akcijskih smernic in Kriterijev zdravih šol/Orodja SHE mreže za hitro ocenjevanje. Gradiva so zelo praktična in primerna za prenos v vaše šole.

Glede na aktualnost teme vas prosimo, da se srečanja udeležite v čim večjem številu. V kolikor ste vodje timov zadržani, prosimo, da se srečanja udeleži vsaj eden od članov vašega šolskega tima (lahko tudi več). 

Vašo udeležbo potrdite do 30. 12. 2015 na e-naslov: marija jese@nijz.si.