Vabila medijem

Vabilo medijem na obeležitev 30. obletnice Ottawske deklaracije

04. 07. 2016
Vljudno vas vabimo na strokovno srečanje ob obeležitvi 30. obletnice Ottawske deklaracije, ki bo v sredo, 6. julija 2016 v veliki predavalnici Nacionalnega inštituta za javno zdravje, OE Ljubljana, Zaloška 29, Ljubljana.

V letu 2016 obeležujemo 30. obletnico Ottawske deklaracije o promociji zdravja. Deklaracija pomeni temeljni premik v razumevanju delovanja na področju javnega zdravja, saj paradigmo bolezni zamenja za paradigmo zdravja in blagostanja. Fokus od bolezni in dejavnikov tveganja pri posamezniku, v njegovem relativno ozkem lokusu kontrole, obrača na javne politike, aktiviranje skupnosti, ustvarjanje podpornih okolij za zdravje, zagovorništvo zdravja v skupnosti, mobilizacijo in sodelovanje in opolnomočenje ljudi, da prevzamejo kontrolo nad svojim zdravjem in kvaliteto življenja. Spodbuja tudi zdravstveni sistem oziroma zdravstvene organizacije, da naredijo tovrstni premik v temeljih svojega delovanja.

Strokovno srečanje je dobra priložnost za osvežitev znanja in pridobivanje novih informacij, kje in kako lahko v današnjem kompleksnem svetu uporabljamo temeljne principe promocije zdravja za izboljšanje zdravja in povečanje kvalitete življenja ljudi in skupnosti.

Vljudno vabljeni!

 

PROGRAM SREČANJA

8:30 – 9:00 Registracija
Moderatorici: Mojca Gabrijelčič Blenkuš - NIJZ, Cristina Chiotan - EuroHealthNet
9:00 – 9:20

Uvodni pozdrav

Predstavnik Nacionalnega inštituta za javno zdravje

Predstavnik Ministrstva za zdravje 

9:20 – 10:30

Ottawska listina: Pretekli in sedanji izzivi

MInistrstvo za zdravje (Tatjana Buzeti)

EuroHealthNet (Clive Needle)

Svetovna zdravstvena organizacija  (Marijan Ivanuša)

Nacionalni inštitut za javno zdravje – priložnosti mladih (Matej Vinko, Monika Robnik)

10:30 – 10:50 Odmor za kavo 
10:50 – 12:15 

Uvodna predstavitev dveh mrež: EuroHealthNet in SZO regije za zdravje

 

Ottawska listina v zdravju v vseh politikah v EU in v evropskih državah:

dobre prakse pri medsektorskem delu

Udeleženci EuroHealthNet študijskega obiska (RIVM - Nizozemska;

NHS Scotland – Velika Britanija; Prolepsis – Grčija) in Poletne šole SZO

12:15 – 12:30Zaključek srečanja