Z znanjem do boljšega zdravja

V mesecu maju smo nadaljevali z uspešno promocijo programa SVIT v Pomurju

21. 05. 2019
Evangeličanska cerkev je v okviru dobrodelne organizacije EHO PODPORNICE organizirala v nedeljo, 5. maja, srečanje vernikov za severovzhodno Slovenijo z bogoslužjem v Križevcih v Prekmurju. Kljub izredno slabemu vremenu je udeležba bila zelo dobra, tudi zanimanje za Program Svit. Duhovnik je je povabil vernike k modelu in stojnici. Študentje, ki so sodelovali pri stojnici, so po končanem bogoslužju razdeljevali informativni material Programa Svit.

V soboto, 11. maja  smo se na povabilo OŠ Kuzma, ki je  organizirala dan odprtih vrat šole odzvali  strokovni sodelavci NIJZ OE MS  ter  CKZ Murska Sobota z informativnimi  stojnicami.  Sodelavke NIJZ OE Murska Sobota  so sodelujočim predstavljale program Svit in namizni  model debelega črevesa, ter izvajale meritve dejavnikov tveganja. Stojnica je bila zelo dobro obiskana, razdelili smo veliko informativnega gradiva. Dogodka se je udeležilo  veliko  število obiskovalcev  vseh starostnih skupin ( tri generacije).