Z znanjem do boljšega zdravja

Utrinki EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI JV Sloveniji 2019

24. 09. 2019
Tudi letos smo v naši regiji obeležili ETM v več občinah. Sodelavci NIJZ OE NM smo sodelovali na več različnih prireditvah v različnih sredinah in vsakič s prilagojenim pristopom predstavljali zdravstveno vzgojni vidik. Poleg nacionalnega slogana »Gremo peš« smo izpostavili tudi slogan »Čim več, tem bolje«, ki se navezuje na spodbujanje zdrave telesne dejavnosti za vse generacije.

Poleg že znanih priporočil o zdravi telesni dejavnosti, ki zajemajo pogostost, intenzivnost, trajanje in tip vadbe, se v zadnjem času vse pogosteje opozarja na potrebo po podaljšanju časa, ki ga posameznik namenja telesni dejavnosti. Prav tako priporočila vse pogosteje opozarjajo na prepletanje telesne dejavnosti, sedečega življenjskega sloga in spanja in medsebojno povezanost vseh treh področij.

Udeležili smo se Regijskega posveta, ki sta ga ob ETM 2019 organizirala RC Novo mesto in Občina Trebnje. Letos so regijski koordinatorji povezali 9 občin v regiji, ki sodelujejo in skozi leto izvajajo aktivnosti na trajnostni mobilnosti (Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Metlika, Novo mesto, Ribnica, Straža, Šmarješke Toplice in Trebnje). V posvetu smo predstavili nekaj javno zdravstvenih vidikov in kako telesna dejavnost in hoja vplivata na zdravje. Kot uvodničarji smo s predstavitvijo strokovnih izhodišč sodelovali na Javnem forumu o koristnih učinkih hoje na zdravje v občini Sevnica. Organizacija javnega foruma je del prizadevanj Občine Sevnica za spodbudo in krepitev zavedanja o pomenu gibanja za zdravo življenje.

S poligonom aktivnosti za najmlajše in stojnico s strokovnimi materiali smo popestrili vsakoletni dogodek Dan brez avtomobila v Novem mestu, ki je odlično obiskan s strani različnih starostnih skupin, predvsem pa se ga udeležijo vrtičkarji, šolarji, dijaki, ki se preizkusijo na številnih animacijskih napravah, izobraževalnih delavnicah in ostalih družbeno zanimivih aktivnostih, ki spodbujajo trajnostno mobilnost in doprinesejo k osveščanju na tem področju in k širšemu znanju o varnosti v prometu.

V galeriji se nahaja nekaj fotografij z omenjenih dogodkov. Vabljeni k ogledu.