Z znanjem do boljšega zdravja

Uspešnih 10 let Programa Svit – manj zbolelih zaradi raka debelega črevesa in danke

25. 03. 2019
Ravne na Koroškem, 1. 3. 2019 – Marec je mednarodni mesec boja proti raku debelega črevesa in danke, mesec, ko opozarjamo na pomen preprečevanja ter zgodnjega odkrivanja te vrste raka. Program Svit, ki ga vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v tem letu praznuje deseto obletnico delovanja. V tem času je bilo odkritih prek 2.800 rakov, ko se znaki bolezni še niso pojavili in je zdravljenje bolj učinkovito, zaradi odstranjevanja predrakavih sprememb pri kolonoskopijah pa se je zmanjšala obolevnost za to vrsto raka. Za doseganje dobrih rezultatov Programa Svit je ključnega pomena odzivnost v presejalni program. Za povečanje ozaveščenosti o pomenu programa v mesecu marcu na Koroškem potekajo številne aktivnosti.

PODATKI O RAKU ZA SLOVENIJO IN KOROŠKO

Po zadnjih podatkih Registra raka RS je v letu 2015 v Sloveniji za rakom na novo zbolelo 14.411 oseb, kar je 469 oseb več kot v letu 2014. Podoben trend beležimo tudi na Koroškem, kjer je v letu 2015 za rakom na novo zbolelo 516 oseb, 18 več kot leto prej.

V Sloveniji so bile v letu 2015 najpogostejše vrste raka nemelanomski rak kože (18,62 %), rak prostate (11,19 %), rak dihal (rak sapnika, sapnic in pljuč (10,04 %)), rak debelega črevesa in danke (9,42 % oziroma 1358 primerov) ter rak dojke (9,27 %).

Tudi na Koroškem je bila v letu 2015 najpogostejša vrsta raka nemelanomski rak kože (23,06 %), za razliko od slovenskega povprečja sledi rak dihal (rak sapnika, sapnic in pljuč (12,21 %), rak prostate (11,43 %), rak debelega črevesa in danke (9,69 % oz. 50 primerov) in rak dojke (6,98 %).

Rak debelega črevesa in danke je bil v Sloveniji in na Koroškem v letu 2015 četrta najpogostejša oblika raka pri obeh spolih skupaj. Spodbuden pa je trend pri tej vrsti raka, saj je bil v Sloveniji  v letu 2013 še tretja najpogostejša oblika, v letu 2012 pa celo druga najpogostejša oblika raka pri obeh spolih skupaj.

Vir podatkov: Register raka RS, 2015. Podatki so bili zbrani dne 28. 2. 2019.

Odzivnost na vabila Programa Svit se je v letu 2018 povprečno v Sloveniji v primerjavi z letom 2017 zvišala za 1,89 %. Prav tako se je v letu 2018 zvišala odzivnost na Koroškem (+2,15 %). Sicer je bila odzivnost najvišja v občini Slovenj Gradec, najnižja pa v občini Podvelka. Pomembno je poudariti, da je bila odzivnost v vseh občinah v regiji večja kot 50 %.

Za povečanje odzivnosti v Program Svit je potrebno kontinuirano osveščanje javnosti. V ta namen so bile na Koroškem v preteklih letih s strani NIJZ OE Ravne, zdravstveno-vzgojnih centrov in nevladnih organizacij izvedene številne promocijske aktivnosti (organizacija Svitovih dogodkov, sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, osveščanje splošne populacije preko lokalnih glasil in drugih medijev).

V vseh zdravstvenih domovih na Koroškem v okviru zdravstveno-vzgojnih centrov delujejo Svitove kontaktne točke za pomoč uporabnikom, prav tako organizirajo različne preventivno-promocijske aktivnosti v lokalnih skupnostih, tudi s pomočjo napihljivega modela debelega črevesa.

K udeležbi v Program Svit ciljno populacijo spodbuja tudi Svitov ambasador g. Jože Pratnekar, ki s svojo osebno izkušnjo mnoge opogumi, da premagajo strah in se odzovejo na vabilo.

AKTIVNOSTI NA KOROŠKEM

Bliža se tudi teden boja proti raku, zato v teh dneh v vseh zdravstvenih domovih na Koroškem potekajo različne preventivno-promocijske aktivnosti, ki jih zdravstvenovzgojni centri ZD izvajajo v sodelovanju s Koroškim društvom za boj proti raku.

- 6. 3. 2019 od 10.00 do 12.00 ure - Informativna stojnica v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec. Demonstracija in edukacija samopregledovanja na modelih dojk in mod, zdravstveno vzgojno svetovanje, promocija preventivnih programov (ZD Slovenj Gradec).

- 7. 3. 2019 od 12.00 do 14.00 ure – aktivnosti v Večgeneracijskem centru Andeški hram Slovenj Gradec. Demonstracija in edukacija samopregledovanja na modelih dojk in mod, zdravstveno vzgojno svetovanje, promocija preventivnih programov (ZD Slovenj Gradec).

- 8. 3. 2019 od 13.00 do 14.00 – srečanje »Evropski kodeks = manj raka« v sejni dvorani Zdravstvenega doma Ravne. Spregovorili bodo o temah: 12 nasvetov proti raku, presejalni program SVIT, poskrbim zase - samopregledovanje. Sodelujejo: ZVC ZD Ravne, NIJZ OE Ravne, Koroško društvo za boj proti raku.

- 13. 3. in 14.3. 2019 od 9.00 do 12.00 -  informativna stojnica v ZD Radlje ob Dravi, promocija Programa Svit,  pomoč pri vključevanju; pridružene aktivnosti  meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja, gleženjski indeks, svetovanje o zdravem življenjskem slogu.

- 21. 3. 2019 ob 18.00 - v Kulturnem domu Remšnik. Predavanje in delavnica na temo preventivnih presejalnih programov z zdravnico Ivico Podrzavnik. (ZD Radlje ob Dravi)

- 28. 3. 2019 od 9.00 do 12.00 -  informativna stojnica s promocijo preventivnih programov, s poudarkom na Programu Svit v ZD  Dravograd. Predstavitev z modelom debelega črevesa, promocijskim materialom, svetovanjem.

- 28. 3. 2019 ob 17.00 v Kulturnem domu Podvelka. Predavanje in delavnica na temo preventivnih presejalnih programov z zdravnico Ivico Podrzavnik. (ZD Radlje ob Dravi)

Viri podatkov

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Center za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja

Register raka RS, dostopno na naslednji povezavi (27. 2. 2018).