Z znanjem do boljšega zdravja

Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva – modularne pisarne

Namen projekta je vzpostavitev modularnih pisarn, ki bodo namenjene operativnemu centru za nujne primere. Sofinanciran je s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19, ter dopolnjuje projekt Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva. Izvajati se je pričel 1. novembra 2020 in bo trajal 10 mesecev.

Dodatne prostorske kapacitete bodo za čas epidemije namenjene operativnemu klicnemu centru z namenom zajezitve širjenja okužb z virusom SARS–CoV–2.  Po zaključku epidemije se bo klicni center namenil vzpostavitvi operativnega centra za nujne primere.

Predmetna investicija je usklajena z Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 v okviru 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine« s spremembo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014 – 2020.