Z znanjem do boljšega zdravja

Učna delavnica Varno cepljenje – dobra skladiščna / distribucijska praksa cepiv

13. 02. 2018
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) izvaja izobraževanja v zvezi z varnim cepljenjem in dobro skladiščno/distribucijsko prakso cepiv. Podlaga za izobraževanje v obliki učnih delavnic je Program cepljenja in zaščite z zdravili.

KOMU je izobraževanje je namenjeno:

  • odgovornim osebam in namestnikom odgovornih oseb za cepiva v zdravstvenih zavodih (zdravstveni dom, bolnišnica, socialnovarstveni zavod) in pri zasebnih zdravnikih

Odgovorne osebe za cepiva so odgovorne za vzpostavitev sistema dobre cepilne in skladiščne oz. distribucijske prakse na cepilnih mestih.

Odgovorne osebe za cepiva oziroma njihovi namestniki, ki se udeležijo učne delavnice na NIJZ nato z internim izobraževanjem na cepilnih mestih prenesejo pridobljeno znanje na osebe, ki v njihovih ustanovah rokujejo s cepivi.

NAMEN učne delavnice je nadgradnja znanja s področja varnega cepljenja – dobre cepilne prakse ter dobre skladiščne oziroma distribucijske prakse cepiv s poudarkom na izdelavi navodil za delo, vodenju dokumentacije, specifikaciji opreme potrebne za skladiščenje cepiv, ravnanju ob neželenih dogodkih (farmakovigilanca, zdravstvene napake, reklamacije, odstopanja, izredni dogodki, odpoklici zdravil) ter na vzpostavitvi sistema kakovosti na posameznih cepilnih mestih.

PROGRAM učne delavnice je dosegljiv na naslednji povezavi

DATUMI IN LOKACIJA UČNIH DELAVNIC:

11. 1. 2019 – NIJZ, Trubarjeva 2, Ljubljana

12. 2. 2019 – NIJZ, Trubarjeva 2, Ljubljana

14. 3. 2019 – NIJZ, Trubarjeva 2, Ljubljana

28. 3. 2019 – NIJZ, Trubarjeva 2, Ljubljana

11. 4. 2019 – NIJZ, Trubarjeva 2, Ljubljana

14. 5. 2019 – NIJZ, Trubarjeva 2, Ljubljana

30. 5. 2019 – NIJZ, Trubarjeva 2, Ljubljana

GRADIVO

Udeleženci bodo prejeli strokovno gradivo na učni delavnici.

PRIJAVA:

Prijave trenutno niso mogoče, prosta mesta na delavnicah so zasedena.

 

Kotizacije ni.

Število udeležencev na vsaki delavnici je omejeno. Nacionalni inštitut za javno zdravje bo ob prejemu prijave potrdil prejem in obvestil udeležence o uvrstitvi na delavnico oziroma o razporeditvi na drug termin.

POTRDILO O USPOSOBLJENOSTI

Osebe, ki bodo opravile izobraževanje bodo prejele potrdilo v skladu z določili Programa cepljenja in zaščite z zdravili.

Vabilo je dostopno tudi preko naslednje povezave (pdf).

Vljudno vabljeni!

Izr. prof. dr. Maja Sočan

Vodja učne delavnice

Predstojnica Centra za nalezljive bolezni