Z znanjem do boljšega zdravja

Tveganje za poškodbe kože pri "fazaniranju"

30. 08. 2017
Na Centru za zdravstveno ekologijo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) smo ocenili tveganje za poškodbe kože zaradi popisovanja teles ob vstopu v prvi letnik srednje šole. Da bi ugotovili razširjenost pojava, identificirali sredstva, ki se uporabljajo za popisovanje kože, morebitne težave pri odstranjevanju in poškodbe kože smo oblikovali namenski vprašalnik. Vprašalnik smo poslali vsem 156 slovenskim srednjim šolam.

Vprašalnik je izpolnilo 118 srednjih šol (76 %). Končno poročilo še ni povsem zaključeno. Zaradi aktualnosti teme objavljamo nekatere zaključke in nasvete. 

Ugotovili smo, da je popisovanje teles prvošolcev ob vstopu v srednjo šolo precej razširjen pojav. Na skoraj dveh tretjinah srednjih šol potrjujejo, da so njihovi prvošolci po telesu popisani z različnimi sredstvi. Dijaki za popisovanje prvošolcev najpogosteje uporabljajo alkoholne in druge flomastre, kemične svinčnike in ličila, redkeje živila, npr. kečap, moko, jajca. V redkih primerih uporabljajo različne spreje za kovine, tuše, korekturna sredstva in celo gasilne aparate. Sestavine flomastrov in kemičnih svinčnikov so pri stiku s kožo v večini primerov dražilne, medtem ko imajo posamezne sestavine redkeje uporabljenih sredstev tudi nevarnejše lastnosti, kot so genotoksičnost (možne poškodbe genetskega materiala), rakotvornost in kronična toksičnost. Z nekaterih šol so nam sporočili, da so dijaki precej časa porabili za odstranjevanje napisov s kože in da so morali poleg vode, mila in kozmetičnih čistilnih sredstev uporabiti tudi agresivnejše odstranjevalce, kot npr. aceton in bencin. 

Ker gre tako pri popisovanju kot odstranjevanju za kratkotrajno izpostavljenost majhnim odmerkom kemikalij ocenjujemo, da kljub nekaterim zelo nevarnim lastnostim posameznih sestavin popisovanje  kože ne predstavlja fizičnega tveganja za zdravje. Vendar »nepotrebno« izpostavljanje  nevarnim snovem odsvetujemo. 

Na podlagi prejetih odgovorov zaključujemo, da dijaki popisovanje teles v večini primerov sprejemajo kot tradicionalni obred. Sklepamo, da gre za neke vrste novodobni iniciacijski ritual. Iniciacijski rituali so značilni za številne kulture širom po svetu. V kulturološko antropološke vidike popisovanja teles ob vstopu v srednjo šolo se ne nameravamo spuščati, ker to tudi ni bil naš namen. Morebitne škodljive psihološke posledice prepuščamo v presojo za to področje usposobljenim strokovnjakom. 

Uporabo sredstev,  ki niso namenjena stiku s kožo, in ki imajo morda nevarne toksikološke lastnosti odsvetujemo. Uporabljajo naj se varna sredstva, kot so kozmetični proizvodi, barve namenjene za poslikavo obraza v pustnem času, in če res ne gre drugače, živila oziroma barvila za živila. 

Podrobno poročilo bo v kratkem objavljeno na spletni strani NIJZ.