Z znanjem do boljšega zdravja

Trans maščobe v živilih in njihov populacijski vnos – implikacije za javno zdravje (L3–7538)

Trans maščobne kisline (TMK) so prepoznane kot pomemben dejavnik tveganja za razvoj srčno-žilnih bolezni (SŽB). V človeškem telesu se ne sintetizirajo in ne sodijo med snovi, ki so v prehrani potrebne. Poznani so še drugi negativni vplivi TMK na zdravje, med drugim zmanjšana porodna telesna masa in negativen vpliv na razvoj možganov. Medtem ko so TMK naravno prisotne v maščobah prežvekovalcev, je večina zaužitih TMK izvorno povezana z industrijskimi trans maščobami (I-TM), katerih vir so delno hidrogenirane maščobe (DHM).

Naziv projekta: Trans maščobe v živilih in njihov populacijski vnos – implikacije za javno zdravje (L3–7538)

Trajanje projekta: 1.3.2016 – 28.2.2019

Projekt financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

Vloga NIJZ: partner

Nosilna RO: Inštitut za nutricionistriko

Vodja projekta: doc.dr. Igor Pravst

Člani projektne skupine – Povezava SICRIS, na naslednji povezavi.

Povezava na SICRIS podatke za projektno skupino, na naslednji povezavi.

 

Opis projekta:

Trans maščobne kisline (TMK) so prepoznane kot pomemben dejavnik tveganja za razvoj srčno-žilnih bolezni (SŽB). V človeškem telesu se ne sintetizirajo in ne sodijo med snovi, ki so v prehrani potrebne. Poznani so še drugi negativni vplivi TMK na zdravje, med drugim zmanjšana porodna telesna masa in negativen vpliv na razvoj možganov. Medtem ko so TMK naravno prisotne v maščobah  prežvekovalcev, je večina zaužitih TMK izvorno povezana z industrijskimi trans maščobami (I-TM), katerih vir so delno hidrogenirane maščobe (DHM).

Ključni cilji projekta so identificirati živila, ki so glavni viri TMK ter določiti vnos TMK v splošni populaciji in ključnih populacijskih skupinah. Pomemben raziskovalni izziv predstavlja razvoj metodološkega orodja za učinkovito identifikacijo populacijskih skupin s specifičnimi prehranskimi navadami (visoko izpostavljenostjo TMK), njihovega življenjskega sloga, skupnega vnosa TMK in s tem povezanimi zdravstvenimi tveganji. Z namenom doseganja teh ciljev, je predlagani projekt organizacijsko razdeljen na tri delovne pakete:

V prvem delovnem paketu bodo identificirana živila, ki so glavni viri TMK. V drugem delovnem paketu, ki ga vodimo na NIJZ, bomo raziskali prehranski vnos TMK v različnih populacijskih skupinah. Bolj izpostavljene populacijske skupine bomo raziskali v povezavi z njihovimi karakteristikami prehranjevanja, življenjskega sloga in socio-demografskih dejavnikov. V eni izmed nalog bomo uporabili podatke o prehranskem vnosu živil, pridobljenih v projektu EU MENU Slovenija. Raziskovali bomo tudi korelacijo med materinim vnosom TMK s hrano in vsebnostjo TMK v humanem mleku. V tretjem delovnem paketu bo raziskano ali imajo potrošniki ustrezno znanje o TMK in njihovem vplivu na zdravje ter ali so pri prebiranju označb na živilih pozorni na informacije v zvezi s tem.

Cilji projekta sovpadajo s cilji Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 – 2025, in evropskimi prizadevanji za vzpostavitev strategije za omejevanje prisotnosti TMK v živilih. Aktivnosti tečejo skladno z načrtom.

Nekaj povezav:

http://www.nijz.si/sl/znizujemo-trans-mascobe-v-prehrani

http://www.nutris.org/novice/250-nov-raziskovalni-projekt-trans-mascobe-v-zivilih-in-njihov-populacijski-vnos-implikacije-za-javno-zdravje.html