Sporočila za javnost

Tradicionalni posvet strokovnjakov v celjski regiji, povezanih v prizadevanjih za zgodnje odkrivanje raka na materničnem vratu

10. 01. 2014
V torek, 7. januarja 2014, so se v Splošni bolnišnici Celje na že petem regijskem posvetu sestali ginekologi, medicinske sestre, citologi, presejalci, patologi in specialisti javnega zdravja.

Zdravstveni strokovnjaki pozivajo ženske, naj se redno udeležujejo preventivnih pregledov v okviru programa ZORA. Strokovno srečanje na Celjskem od leta 2010 organizirata oddelek za patologijo in citologijo Splošne bolnišnice Celje in Zavod za zdravstveno varstvo Celje, ki je z letom 2014 prešel v novo organizacijsko obliko, in sicer Območno enoto Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

»Regijska letna srečanja so nastala kot odziv na dobro sodelovanje na področjih ginekologije, citologije in patologije ter stroke javnega zdravja pri koordinaciji in izvajanju državnega programa zgodnjega odkrivanja raka materničnega vratu ZORA v celjski regiji. Vsaka od omenjenih strok ima v tem programu avtonomno vlogo, pristojnosti in odgovornosti, ki pa se z medsebojnim sodelovanjem lahko dodatno okrepijo in obogatijo,« je povedala Nuša Konec Juričič, specialistka socialne medicine iz Območne enote Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Cilji letnih srečanj so povezovanje strokovnjakov na področju preprečevanja, zgodnjega odkrivanja in zdravljenja raka na materničnem vratu, motivacija vseh k poenotenemu izvajanju programa ZORA, seznanitev z najnovejšimi epidemiološkimi podatki in trendi raka materničnega vratu v svetu, Sloveniji ter v regiji Celje ter predstavitev zanimivih primerov iz prakse. Te vsebine vsako leto dopolnijo še z drugimi ginekološkimi in javnozdravstvenimi temami, ki so pomembne in aktualne za vse udeležence srečanja, četudi ne govorijo neposredno o raku materničnega vratu. Letos so spregovorili o pomenu vitamina D za nosečnice in doječe matere, o varnosti preventivnih cepljenj ter o državnem programu presejanja raka debelega črevesa in danke Svit.

Vsako leto se srečanja udeleži več kot 50 strokovnjakov iz regije Celje in tudi od drugod. Visoko število udeležencev, kritične in konstruktivne razprave ob predstavitvah ter rezultati evalvacij potrjujejo vrednost teh strokovnih srečanj. Zgovorni so tudi podatki iz samega programa ZORA. »Triletna pregledanost žensk v programu ZORA v regiji Celje je med najvišjimi v Sloveniji, v obdobju 2010 - 2013 je bila že skoraj 75 odstotna. Število novih primerov raka materničnega vratu se je od leta 2003, ko se je začel program ZORA, do leta 2012 v regiji Celje znižalo za 55 odstotkov, v Sloveniji v istem obdobju za 45 odstotkov,« je povedala Urška Ivanuš, specialistka javnega zdravja, iz Onkološkega inštituta Ljubljana. Za ženske, ki se redno udeležujejo presejalnih pregledov, je malo verjetno, da bodo zbolele za rakom materničnega vratu. Če pa se to vseeno zgodi, praviloma zbolijo z mikroinvazivno ali omejeno obliko, ki je v veliki meri dobro ozdravljiva. Strokovnjaki se sprašujejo, kako motivirati ženske, ki se programa ne udeležujejo ali se ga udeležujejo neredno. Od vseh žensk v Sloveniji, ki so zbolele za rakom materničnega vratu v letih 2008–2009 in 2010–2011, se jih več kot polovica (55 odstotkov in 61 odstotkov) ni udeleževala pregledov v priporočenih intervalih, rak pa je bil pri njih pogosto odkrit v razširjenem, težje ozdravljivem stadiju. »Tudi za našo regijo ugotavljamo, da je pri ženskah brez presejalnega testa, torej neodzivnicah, rak materničnega vratu najpogosteje odkrit v že razširjeni obliki. Strokovnjaki si na različne načine prizadevamo, da bi v program privabili neodzivnice. V ta namen osveščamo in izobražujemo, vabila pa jim poleg izbranega ginekologa pošilja tudi Onkološki inštitut. Potrebno bo najti še učinkovitejše načine vabljenja, hkrati pa ženske ozavestiti, da je udeležba v programu znak odgovornega ravnanja in skrbi za lastno zdravje,« je poudarila prim. Uršula Salobir Gajšek, specialistka ginekologije in porodništva, iz Splošne bolnišnice Celje.

Nove izzive na področju preprečevanja raka na materničnem vratu je prineslo spoznanje, da je za njegov nastanek odgovorna dolgotrajna okužba z onkogenimi humanimi papilomskimi virusi (HPV). Okužba s HPV je ena najpogostejših spolno prenosljivih okužb. Tako ženskam, ki imajo začetne bolezenske spremembe v brisu materničnega vratu, v zadnjih letih opravimo tudi testiranje na okužbo s HPV. »V nekaterih državah se že odločajo za dopolnilno presejanje neodzivnic s samoodvzemom vaginalnega vzorca za test na okužbo s HPV. To metodo bomo v naslednjih letih testirali tudi v celjski in mariborski regiji v okviru projekta, ki ga vodi Onkološki inštitut, nosilec programa ZORA,« je povedala članica projektne skupine prim. doc. dr. Alenka Repše Fokter, specialistka citopatologije, iz Splošne bolnišnice Celje.

Program ZORA je torej učinkovit program za zgodnje odkrivanja raka materničnega vratu, katerega rezultati se v Slovenji kažejo v izrazitem znižanju novih primerov tega raka. Rezultati so plod dela in sodelovanja številnih strokovnjakov. Organizatorji posveta napovedujejo, da si bodo na Celjskem tudi v prihodnje prizadevali za kvalitetno izvajanje programa, zviševanje števila preventivno pregledanih žensk ter za uveljavljanje novih pristopov in metod. Nadaljevali bodo tudi z obetavno prakso letnih strokovnih posvetov ginekologov, medicinskih sester, citologov, presejalcev, patologov in specialistov javnega zdravja. V tej nameri soglašata vodstvi Splošne bolnišnice Celje in Območne enote Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje.