To sem jaz

Pozitivna samopodoba v pomembni meri določa posameznikovo zadovoljstvo z življenjem, njegovo srečo ter ščiti telesno in duševno zdravje. Program promocije duševnega zdravja med mladimi To sem jaz, ki ga od leta 2001 izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Celje (prej Zavod za zdravstveno varstvo Celje) ob podpori Ministrstva za zdravje, mladostnike podpira pri razvoju pozitivne samopodobe ter življenjskih veščin. Realno samovrednotenje in socialno-komunikacijske kompetence delujejo kot zaščita v kriznih situacijah in povečujejo posameznikovo prožnost pri obvladovanju vsakdanjih težav. Program To sem jaz temelji na dveh komunikacijskih pristopih. Prvi se opira na spletno komuniciranje z mladimi, drugi del programa poteka na področju izobraževanja učiteljev in z izvajanjem preventivnih delavnic v šolskem okolju po konceptu 10 korakov do boljše samopodobe.

Spletna svetovalnica za mladostnike

Spletna svetovalnica na naslovu www.tosemjaz.net slovenskim mladostnikom omogoča javen, brezplačen, anonimen in preprost dostop do strokovnega nasveta. Ponuja pomoč pri reševanju težav.

Brez napotnic in čakalnih vrst mladostniki dostopajo do več kot 60 strokovnjakov: zdravnikov različnih specializacij, psihologov, socialnih pedagogov, socialnih delavcev in drugih svetovalcev. Vsi strokovnjaki so prostovoljci iz različnih organizacij. V štirinajstih letih so mladostnikom odgovorili na približno 35.000 vprašanj, povezanih z dilemami in problemi odraščanja. Uporabniki svetovalnice so večinoma stari od 13 do 18 let. Program je prejemnik šestih domačih in mednarodnih nagrad.

10 korakov do boljše samopodobe

Drugi komunikacijski pristop v programu se opira na izvajanje preventivnih delavnic z mladostniki v šolskem okolju ali širši skupnosti – po konceptu 10 korakov do boljše samopodobe, avtorice psihologinje Alenke Tacol. Samopodoba v našem življenju usmerja naše razmišljanje o sebi in svetu, čustvovanje in vedenje ter vpliva na odnose z drugimi. Učinkovita pripomočka za preventivno delo z mladino sta dva praktična priročnika. Prvi je namenjen strokovnjakom, ki delajo z mladimi (učiteljem, mladinskim delavcem, socialnim pedagogom, socialnim delavcem, …), drugi priročnik pa je namenjen mladostnikom.
10 korakov do boljše samopodobe – 10 preventivnih delavnic za delo z mladino

•    1. korak: Spoštujem se in se sprejemam
•    2. korak: Postavljam si cilje in si prizadevam, da bi jih dosegel
•    3. korak: Sodelujem z drugimi, jih sprejemam, imam prijatelje
•    4. korak: Ne izogibam se problemom, poskušam jih reševati
•    5. korak: Učim se spopadati s stresom
•    6. korak: Izbiram pozitivne misli
•    7. korak: Prevzemam odgovornost za svoje vedenje
•    8. korak: Zavedam se, da sem edinstven in neponovljiv človek
•    9. korak: Postavim se zase
•    10. korak: Prepoznavam, sprejemam in izražam svoja čustva

Osnovnošolski in srednješolski učitelji lahko pri preventivnem delu z razredom sledijo priročniku, ki vsebuje komplet desetih delavnic, usmerjenih v razvijanje dobre samopodobe in drugih gradnikov pozitivnega duševnega zdravja. Učiteljem in drugim strokovnim delavcem na področju dela z mladino daje strokovno utemeljene ideje, kako lahko mladostnike od 13. do 17. leta ustvarjalno podpremo pri oblikovanju zdrave osebnosti. Da bi delavnice v mladostnikih sprožile morebitne spremembe in bi lahko osmislili sami pri sebi nekatere nove možnosti, bi morali biti deležni vseh desetih delavnic. Program si torej zadaja cilj, da strokovni delavec izpelje celoten niz 10 delavnic v isti skupini oziroma razredu. Mladostniki se v skupini ali v razredu učijo, kako sprejemati sebe in druge, kako asertivno nastopiti v odnosu z drugimi, kako razumeti svoja čustva, razvijati realen pogled na različne življenjske situacije in na aktivno reševanje problemov. Mladim posredujemo spoznanja o tem, kako lahko sami na različnih področjih življenja prevzemajo odgovornost zase. Ko postajajo aktivni, pridobivajo zaupanje vase in večjo osebnostno trdnost. Recenzentki priročnika sta prof. dr. Marina Tomori in doc. dr. Metka Kuhar.

 

Mladostnikom je v programu namenjen priročnik To sem jaz. Verjamem vase. V knjigi so nanje naslovljene vsebine o razvoju pozitivne in realne samopodobe, o dobrem osebnem počutju in vprašanjih pozitivnega duševnega zdravja. Besedilo je razdeljeno na 10 poglavij oziroma 10 korakov do boljše samopodobe, ki lahko mladim pomagajo povečati osebno moč in samospoštovanje, veščine za ravnanje s čustvi, odgovornost za vsakdanja dejanja in izražanje želja in potreb. Unikatno vrednost dajejo knjigi avtentični spletni dialogi med najstniki in strokovnjaki, izbrani iz baze 20.000 spletnih vprašanj. Tako je 10 poglavij podprtih s 100 avtentičnimi primeri najstniških vprašanj, na katera je odgovorilo 41 strokovnjakov. Po besedah recenzentke doc. dr. Metke Kuhar knjiga prinaša pristen pogled na težave sodobne mladine in predstavlja sistematičen in kakovosten pripomoček mladostnikom na poti odraščanja.
Organizirana skrb za samopodobo in razvoj socialnih spretnosti ima v skupnosti, še zlasti v šolskem prostoru, smiselno preventivno in kurativno vlogo. Tudi splet kot vir pomoči v zadnjem desetletju v Sloveniji dopolnjuje obstoječe klasične svetovalne storitve in služi kot priročen svetovalni instrument ter prostor za reševanje težav med odraščanjem.

 

Avtor in koordinator programa: Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje
Program podpira: Ministrstvo za zdravje RS
Povezave:
•    Mladinska spletna svetovalnica www.tosemjaz.net.
•    Predstavitveni film o programu To sem jaz na naslednji povezavi.
•    Knjiga: Srečanja na spletu. Potrebe slovenske mladine in spletno svetovanje , dosegljiva na naslednji povezavi.

Kontaktni podatki
•    Ksenija Lekić, vodja preventivnega programa To sem jaz, NIJZ, OE Celje, tel: 03 42 51 146, e-pošta: ksenija.lekic@nijz.si
•    Nuša Konec Juričič, vodja delovnega področja duševno zdravje, NIJZ, OE Celje, tel: 03 42 51 202, e-pošta: nusa.konec@nijz.si
•    Alenka Tacol, avtorica koncepta 10 korakov do boljše samopodobe in preventivnih delavnic, e-pošta: alenka.tacol@guest.arnes.si