Z znanjem do boljšega zdravja

Tesni stik otrok v vrtcu ali šoli z osebo s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2

16. 11. 2021

Za otroke, ki ostanejo v karanteni na domu, skrbniki izpolnijo obrazec za pridobitev Izjave o karanteni na domu. Izjavo predložite delodajalcu oziroma vložite v potrebnih postopkih za povračilo nadomestila prihodka.

Povračilo celotnega izplačanega nadomestila plače lahko uveljavlja delodajalec za zaposlenega, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile, ki je posledica varstva otrok (zaradi odrejene karantene ali drugih zunanjih objektivnih okoliščin nezmožnosti obiskovanja vrtca ali osnovne šole do 5. razreda).

Najpogostejša vprašanja z odgovori glede nadomestil ob odsotnosti z dela zaradi varstva otrok.

Karantena na domu se izvaja po navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje.