Z znanjem do boljšega zdravja

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

23. 01. 2020
Okužbe z respiratornim sincicijskim virusom (RSV) se pojavljajo v jesensko-zimskem času, v nekaterih sezonah segajo v pomladanske mesece.

Slika 1: Število testiranih bolnikov na RSV v 3. tednu (13.01.2019 - 19.01.2020) sezone 2019/2020
 
Testiranih je bil0 752 bolnikov, od teh je bilo 90 pozitivnih.Podatke so poročali NLZOH Ljubljana, NLZOH Celje, NLZOH Koper, NLZOH Kranj, NLZOH Maribor, NLZOH Novo mesto, Klinika Golnik, Splošna bolnišnica Jesenice in Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo MF .


Slika 2: Spremljanje RSV v sezoni 2018/2019