Z znanjem do boljšega zdravja

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

17. 09. 2021
Okužbe z respiratornim sincicijskim virusom (RSV) se pojavljajo v jesensko-zimskem času, v nekaterih sezonah segajo v pomladanske mesece.

Slika 1: Število testiranih bolnikov na RSV v 36. tednu (06.09.2021 - 12.09.2021) sezone 2020/2021

Testiranih je bilo 417 bolnikov, od teh je bilo 57 pozitivnih.Podatke so poročali NLZOH Ljubljana, NLZOH Celje, NLZOH Koper, NLZOH Kranj, NLZOH Maribor, NLZOH Novo mesto, Klinika Golnik in Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo MF.


Slika 2: Spremljanje RSV v sezoni 2019/2020