Z znanjem do boljšega zdravja

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

19. 06. 2019
Okužbe z respiratornim sincicijskim virusom (RSV) se pojavljajo v jesensko-zimskem času, v nekaterih sezonah segajo v pomladanske mesece.

Slika 1: Število testiranih bolnikov na RSV v 24. tednu (10.06.2019 - 16.06.2019) sezone 2018/2019
 
Testiranih je bilo 86 bolnikov, od teh je bil eden pozitiven.Podatke so poročali NLZOH Ljubljana, NLZOH Celje, NLZOH Koper, NLZOH Maribor in inštitut za mikrobilogijo in imunologijo MF.


Slika 2: Spremljanje RSV v sezoni 2017/2018