Z znanjem do boljšega zdravja

Tedensko spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (COVID-19) v bolnišnicah

29. 07. 2020
V spodnjem izpisu prikazujemo tedensko spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (COVID-19) v 14 bolnišnicah* v Sloveniji.

Rezultati za obdobje od 30. 3. 2020 do 26. 7. 2020

V opazovanem tednu od 20.7.2020 do 26.7.2020 je bilo v 14 slovenskih bolnišnic za akutno oskrbo sprejetih 144 bolnikov zaradi resne akutne okužbe dihal (v angl. severe acute respiratory infection – SARI). Od teh jih je bilo 121 (84 %) testiranih na COVID-19 in med njimi 16 (11 %) potrjenih s COVID-19. V enotah intenzivnega zdravljenja (EIZ) je bilo v opazovanem tednu zaradi SARI sprejetih devet bolnikov, od tega osem (89 %) testiranih na COVID-19 in med njimi eden (11 %) potrjen s COVID-19. V opazovanem tednu so umrli trije bolniki s COVID-19. V domačo oskrbo je bilo odpuščenih deset bolnikov s COVID-19.

Redne tedenske ocene kazalnikov epidemiološkega spremljanja resnih akutnih dihal bodo prispevale k temu, da bomo v Sloveniji pravočasno zaznali porast števila težko potekajoče bolezni COVID-19, ki zahtevajo sprejem v bolnišnico. Tako bomo lahko v državi pravočasno prepoznali grožnjo preobremenjenosti zdravstvenega sistema.

 

Spreminjanje tedenskega števila sprejemov SARI: potrjenih COVID-19, negativnih COVID-19 in netestiranih na COVID-19 v obdobju od 30. 3. do 26. 7. 2020 v 14 bolnišncah, EPISARI mreža*, Slovenija

 

Spreminjanje tedenskega števila primerov sprejetih SARI potrjenih COVID-19 v bolnišnice in v EIZ, COVID-19 odpuščenih v domačo oskrbo in COVID-19 smrti v obdobju od 30. 3. do 26. 7. 2020 v 14 bolnišnicah, EPISARI mreža*, Slovenija


* EPISARI Mreža

V nacionalni mreži za epidemiološko spremljanje SARI, EPISARI mreža, ki jo koordinira NIJZ, prostovoljno sodeluje vseh 14 bolnišnic za akutno oskrbo, ki sprejemajo bolnike s SARI: Bolnišnica Topolšica, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Splošna bolnišnica Brežice, Splošna bolnišnica Celje, Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica, Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Splošna bolnišnica Izola, Splošna bolnišnica Jesenice, Splošna bolnišnica Murska Sobota, Splošna bolnišnica Novo mesto, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Splošna bolnišnica Trbovlje, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Univerzitetni klinični center Maribor.