Z znanjem do boljšega zdravja

Tedensko spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (COVID-19) v bolnišnicah

09. 10. 2020
V spodnjem izpisu prikazujemo tedensko spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (COVID-19) v 14 bolnišnicah* v Sloveniji.

Rezultati za obdobje od 30. 3. 2020 do 4. 10. 2020

V opazovanem tednu od 28. 9. 2020 do 4. 10. 2020 je bilo v 14 slovenskih bolnišnic za akutno oskrbo sprejetih 299 bolnikov zaradi resne akutne okužbe dihal (v angl. severe acute respiratory infection – SARI). Od teh jih je bilo 291 (97%) testiranih na COVID-19 in 66 (22 %) potrjenih s COVID-19. V enotah intenzivnega zdravljenja (EIZ) je bilo v opazovanem tednu zaradi SARI sprejetih 20 bolnikov, od teh jih je bilo 18 testiranih na COVID-19 in med njimi deset potrjenih s COVID-19. V opazovanem tednu je umrlo sedem bolnikov s COVID-19, med njimi pet bolnikov s COVID-19, ki so bili sprejeti zaradi SARI.  Iz bolnišnice je bilo odpuščenih 47 bolnikov s COVID-19, med njimi 46 bolnikov s COVID-19, ki so bili sprejeti zaradi SARI. Sprejetih je bilo tudi osem bolnikov s potrjenim COVID-19, ki niso bili sprejeti zaradi SARI, temveč zaradi drugih razlogov. Pri petih bolnikih, ki so bili sprejeti zaradi drugih razlogov, in so bili v času sprejema v inkubaciji, se je COVID-19 razvil med hospitalizacijo. Štirje bolniki s potrjenim COVID-19 so se s SARS-CoV-2 predvidoma okužili v bolnišnici v času hospitalizacije.

Redne tedenske ocene kazalnikov epidemiološkega spremljanja resnih akutnih dihal bodo prispevale k temu, da bomo v Sloveniji pravočasno zaznali porast števila težko potekajoče bolezni COVID-19, ki zahtevajo sprejem v bolnišnico. Tako bomo lahko v državi pravočasno prepoznali grožnjo preobremenjenosti zdravstvenega sistema.

 

Spreminjanje tedenskega števila sprejemov SARI: potrjenih COVID-19, negativnih COVID-19 in netestiranih na COVID-19 v obdobju od 30. 3. do 4. 10. 2020 v 14 bolnišnicah, EPISARI mreža*, Slovenija

 

Spreminjanje tedenskega števila sprejetih SARI potrjenih COVID-19 v bolnišnice in v EIZ, odpuščenih primerov COVID-19, ki so bili sprejeti kot SARI in primerov COVID-19 smrti, ki so bili sprejeti kot SARI, v obdobju od 30. 3. do 4. 10. 2020 v 14 bolnišnicah, EPISARI mreža*, Slovenija

 

Spreminjanje tedenskega števila sprejetih SARI potrjenih COVID-19 v bolnišnice, primerov COVID-19, ki niso bili sprejeti kot SARI, primerov COVID-19 odkritih med hospitalizacijo in primerov COVID-19 pridobljenih med hospitalizacijo, v obdobju od 30. 3. do 4. 10. 2020 v 14 bolnišnicah, EPISARI mreža*, Slovenija

 

Spreminjanje tedenskega števila sprejetih SARI, potrjenih COVID-19 v bolnišnice po starostnih skupinah, v obdobju od 30. 3. do 4. 10. 2020 v 14 bolnišnicah, EPISARI mreža*, Slovenija

*Podatki o starosti niso bili na voljo za vse primere. 

Sprejeti SARI, potrjeni COVID-19 v 14 bolnišnicah po spolu in starostnih skupinah, EPISARI mreža*, rezultati za obdobje 12 tednov od 6. 7. 2020 do 4. 10. 2020

 

COVID-19 smrti v 14 bolnišnicah po spolu in starostnih skupinah, EPISARI mreža*, rezultati za obdobje 12 tednov od 6. 7. 2020 do 4. 10. 2020


* EPISARI Mreža

V nacionalni mreži za epidemiološko spremljanje SARI, EPISARI mreža, ki jo koordinira NIJZ, prostovoljno sodeluje vseh 14 bolnišnic za akutno oskrbo, ki sprejemajo bolnike s SARI: Bolnišnica Topolšica, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Splošna bolnišnica Brežice, Splošna bolnišnica Celje, Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica, Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Splošna bolnišnica Izola, Splošna bolnišnica Jesenice, Splošna bolnišnica Murska Sobota, Splošna bolnišnica Novo mesto, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Splošna bolnišnica Trbovlje, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Univerzitetni klinični center Maribor.