Z znanjem do boljšega zdravja

Tedensko spremljanje kampilobakterioz in salmoneloz

19. 09. 2019
37. teden (9. 9. 2019 - 15. 9. 2019)

Kampilobakterioza

  • črevesna nalezljiva bolezen, ki jo povzročajo bakterije kampilobaktri;
  • razširjena je po vsem svetu, v državah EU je najpogosteje prijavljena zoonoza 

Salmoneloza

  • črevesna nalezljiva bolezen, ki jo povzročajo bakterije salmonele;
  • razširjena je po vsem svetu. 

 

Slika 1 prikazuje število prijavljenih primerov kampilobakterioz in salmoneloz za obdobje od leta 2017 do tekočega tedna v letu 2019. 

Slika 1: Število prijavljenih primerov okužb s kampilobaktrom in salmonelo po tednih, Slovenija, 1.1.2017 – 15.9.2019

Vrhovi, ki izstopajo na sliki 1 predstavljajo izbruhe.

V letu 2017 smo zaznali en izbruh, povzročen s Salmonello Typhimurium. Zbolelo je 25 oskrbovancev doma starejših občanov.

Preprečevanje bolezni

  • Dobra osebna higiena, zlasti umivanje rok po uporabi stranišča, menjavi plenic, po rokovanju s surovimi živili, zlasti s perutnino, pred / med pripravo hrane, pred jedjo ipd...
  • Ustrezno shranjevanje živil. Hitro pokvarljiva živila hranimo v hladilniku pri temperaturi nižji od 4 °C. Surova živila hranimo tako, da se v hladilniku ne dotikajo živil, ki so že pripravljena za zaužitje.
  • Uporaba ločenega pribora in desk za pripravo in obdelavo surovega mesa, da preprečimo t.i. navzkrižno kontaminacijo živil v kuhinji.
  • Dobra toplotna obdelava živil, zlasti surovega mesa. 

Podrobne informacije o črevesnih nalezljivih bolezni si lahko poiščete na naslednjih povezavah:  


 

To spletno mesto je izključna last NIJZ, zato je prepovedana kakršnakoli zloraba podatkov, slik, besedil in drugih podatkov, ki so del tega spletnega mesta. Prepovedano je kakršnokoli kopiranje, distribucija ali druga uporaba vseh zgoraj navedenih podatkov brez predhodne vednosti in dovoljenja NIJZ.