Z znanjem do boljšega zdravja

Teden mobilnosti v Pomurju

26. 09. 2018
V okviru Evropskega tedna mobilnosti 2018, katerega slogan je letos ZDRUŽUJ IN UČINKOVITO POTUJ smo soorganizatorji: Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Murska Sobota, Občina Dobrovnik, Zavod za turizem in razvoj Lendava, Zdravstveni dom Lendava, Policijska uprava Murska Sobota-PP Lendava in Kolesarski klub Lendava pripravili 19. septembra dogodek »Zakolesarimo v jesen«.

Kolesarjenje kot oblika prevoza prinaša sodobno, dinamično in ozaveščeno potovanje, s katerim lahko neposredno prispevamo k izboljšanju okolja, z aktivnim slogom pa tudi h dvigu kakovosti življenja. Namen dogodka je bil povezovanje pomembnih deležnikov v regiji na področju medsektorskega sodelovanja, ki lahko vplivajo na dvig ozaveščenosti in promocijo gibanja prebivalcev naše regije. Soorganizatorji dogodka so vsak posebej s  svojo dejavnostjo in aktivnostmi doprinesli k izvedbi in soorganizaciji dogodka, ki je promoviral gibanje v obliki kolesarjenja, hoje in nordijske hoje.

Dogodek se je odvijal na relaciji med Dobrovnikom, Genterovci, Lendavo in Kolesarskim centrom Murania v Čentibi. Sodelavci Nacionalnega inštituta za javno zdravje OE Murska Sobota so bili na dogodku v Dobrovniku prisotni z meritvami dejavnikov tveganja za udeležence dogodka in s promocijo telesne dejavnosti ter svetovanjem o zdravem načinu življenja. Zdravstveni dom Lendava pa je meritve izvajal na cilju  v Čentibi pri centru Murania.

Dogodka so se aktivno in organizirano udeležili poleg organizatorjev še predstavniki: Društva upokojencev Lendava, DOŠ Dobrovnik, DOŠ Genterovci, DOŠ I in DSŠ Lendava, Kolesarskega kluba Ocean Orchids , NK Dobrovnik. Kolesarilo je približno 80 kolesarjev v spremstvu  policistov na kolesu. V Čentibi se je 20 oseb udeležilo nordijske hoje in po končanem kolesarjenju je fizioterapevt iz ZD Lendava izvedel telovadbo...

Odrasli prebivalci pomurske regije so po rezultatih nacionalne raziskave o z zdravjem povezanim vedenjskim slogom več telesno dejavni kot v preteklosti. Na žalost je še vedno velik problem čezmerna telesna teža in debelost. Posebej izpostavljamo problem prekomerne hranjenosti in debelosti pri šolskih otrocih. Pomurska regija ima namreč največji delež šolskih otrok s čezmerno telesno težo in najnižji delež otrok s primernim telesnim fitnesom.

Medsebojno povezovanje vseh deležnikov v skupnosti obrodi sadove, saj si s tem porazdelimo breme, vsak pa s svojim prispevkom omogoči lažjo dosego cilja  – krepitev in ohranjanje zdravja vseh nas.

Poleg slogana »združuj in učinkovito potuj« dodajmo še slogan » skupaj za zdravje« vseh prebivalcev.

Sodelavci NIJZ OE Murska Sobota smo sodelovali tudi na stojnici v okviru dogodka ob Tednu mobilnosti, ki ga je organizirala Mestna občina Murska Sobota. Na stojnici smo udeležencem svetovali o zdravem življenjskem slogu in razdeljevali zdravstveno vzgojna gradiva.

Povezave:

http://www.tv-as.net/oddaje/video/1042-zakolesarimo_v_jesen_dobrovnik_21_9_2018

https://www.lendavadanes.si/sl/blog/mobilnost-zakolesarili-v-jesen

https://www.facebook.com/pozdravtv.si/

https://www.facebook.com/pozdravtv.si/videos/897394213804106/