Z znanjem do boljšega zdravja

Teden boja proti raku 6. – 10. marec 2017: Podatki za Koroško

07. 03. 2017
Od 6. do 10. marca 2017 poteka Teden boja proti raku, ki ga letos obeležujemo pod geslom »Z roko v roki proti raku«. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Onkološki inštitut Ljubljana in Zveza slovenskih društev za boj proti raku tokrat izpostavljajo pomen sodelovanja med državnimi in civilnodružbenimi organizacijami za uspeh prizadevanj za obvladovanje raka na vseh ravneh, od preventive do rehabilitacije in paliativnega zdravljenja. Tudi na Koroškem bodo v tem tednu potekale številne preventivne aktivnosti.

V svetovnem merilu beležimo povečevanje incidence (števila novo odkritih primerov) vseh vrst raka in tudi Slovenija ni izjema. Najbolj izrazite trende naraščanja novo odkritih primerov raka je moč opaziti v razvitih družbah, kar kaže na povezavo med obolevnostjo za rakom in sodobnim načinom življenja. Skoraj polovico vseh rakavih bolezni bi bilo mogoče preprečiti z zdravim življenjskim slogom, redno udeležbo v presejalnih programih za raka, pa tudi z življenjem v čim manj onesnaženem bivalnem in delovnem okolju.

PODATKI O RAKU ZA SLOVENIJO IN KOROŠKO

Po zadnjih podatkih Registra raka RS je v letu 2013 v Sloveniji za rakom na novo zbolelo 13.778, kar je 308 oseb več kot v letu 2012. Podoben trend beležimo tudi na Koroškem, kjer je v letu 2013 za rakom na novo zbolelo 494 oseb, 11 več kot leto prej (Register raka RS, 2013).

Najpogostejše vrste raka

Z besedo rak poimenujemo več kot 200 malignih bolezni. V Sloveniji so bile v letu 2013 najpogostejše vrste raka druge (nemelanomske) maligne neoplazme kože (19,53 %), rak prostate (10,83 %), rak debelega črevesa in danke (9,99 %), rak sapnice in pljuč (9,51 %) ter rak dojke (9,22 %).

Tudi na Koroškem so bile v letu 2013 najpogostejše vrste raka druge (nemelanomske) maligne neoplazme kože (20,24 %) ter rak prostate, ki je bil z 18,62 % precej pogostejši od slovenskega povprečja.  Za razliko od slovenskega povprečja sledi rak dojke (11,13 %), rak debelega črevesa in danke (9,51 %) ter rak sapnice in pljuč (8,1 %).

POZITIVNI REZULTATI PRESEJALNIH PROGRAMOV

Osnovni namen vseh presejalnih programov za raka je zmanjšati umrljivost zaradi te bolezni, z zdravljenjem predrakavih sprememb pa tudi incidenco teh rakov.

Program ZORA

ZORA je preventivni program za odkrivanje predrakavih in zgodnjih rakavih sprememb na materničnem vratu. Pregledanost je eden od glavnih procesnih kazalnikov, s katerim ocenjujemo uspešnost programa ZORA. Ciljna vrednost je 70 %, kar pomeni, da vsaj 70 % žensk v opazovanem 3-letnem obdobju opravi presejalni pregled za zgodnje odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb materničnega vratu pri svojem izbranem ginekologu. 

Predrakave in zgodnje rakave spremembe materničnega vratu praviloma ne povzročajo težav, zato  jih  brez  presejalnih  pregledov  le  redko  odkrijemo. Pri ženskah, ki se redno udeležujejo presejalnih pregledov, praviloma odkrijemo že predrakave spremembe (in jih zdravimo, preden se rak sploh razvije) ali pa odkrijemo raka v začetnem stadiju, ko je z enostavnim operativnim posegom dobro ozdravljiv, ženska pa praviloma ohrani maternico in lahko še vedno zanosi.

Večina žensk, ki zboli za rakom materničnega vratu, se ne udeležuje redno programa ZORA. Neodzivnice praviloma zbolijo za razširjeno ali razsejano obliko raka, pri katerem je napoved izida slabša. Ženske, ki se med 20. in 64. letom redno udeležujejo presejalnih pregledov, imajo pomembno  manjše  tveganje,  da  bodo  kadarkoli  zbolele  za  tem  rakom  kot  ženske,  ki  se presejalnih pregledov ne udeležujejo redno.

Pozitivni učinki presejalnega programa so se v prvih desetih letih pokazali na dva načina: vse manj je raka na materničnem vratu (RMV) in vse več je zgodaj odkritih in pravočasno zdravljenih predrakavih sprememb.

Pregledanost v zadnjem 3-letnem obdobju (1. 7. 2013–30. 6. 2016) dosega ali presega ciljno vrednost (70 %) v šestih od skupno devetih zdravstvenih regijah, največja je v regiji Nova Gorica (80,3 %). Pregledanost je premajhna v regijah Koper (68,2 %), Murska Sobota (68,9 %) in Maribor (68,8 %). Na Koroškem pregledanost presega 70% (74,9 %), se je pa glede na preteklo obdobje znižala za 2 %. Pregledanost je premajhna pri ženskah starih 50−64 let. Razveseljivo pa je, da se v teh starostnih skupinah pregledanost v zadnjih obdobjih povečuje.

Na Koroškem je pregledanost po upravnih enotah (UE) najvišja v UE Radlje ob Dravi – 76,7 %, sledi UE Ravne na Koroškem – 76,1 %, UE Dravograd – 73,6 % in UE Slovenj Gradec – 72,8 %.

Več informacij o Programu Zora na naslednji povezavi.


CEPLJENJE PROTI HPV

S cepljenjem proti HPV lahko pomembno zmanjšamo število rakavih obolenj na materničnem vratu in tudi nekaterih drugih rakavih obolenj. Na področju preventive so v Zvezi slovenskih društev za boj proti raku v ospredje postavili tudi 11. nasvet Evropskega kodeksa proti raku, ki vabi k cepljenju proti okužbi s humanimi papilomavirusi (HPV). Cepljenje, ki je brezplačno, dokazano zmanjša ogroženost z rakom materničnega vratu. Od  šolskega leta 2009/2010 dalje je tudi na Koroškem cepljenje proti HPV vključeno v redni program brezplačnega cepljenja za deklice v šestem razredu. V regiji v zadnjih petih letih vzdržujemo visok delež precepljenosti šestošolk – v šolskem letu 2015/2016 jih je bilo precepljenih 79 %.


AKTIVNOSTI NA KOROŠKEM

V vseh zdravstvenih domovih na Koroškem potekajo različne preventivno-promocijske aktivnosti, med drugimi tudi zdravstveno-vzgojni centri v ZD in ginekološke ambulante informirajo uporabnike o Programu Zora.

NIJZ OE Ravne v sodelovanju z ZD Ravne in Koroškim društvom za boj proti raku

  • 7. 3. 2017 ob 12.30 uri – V sejni sobi Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem organiziramo strokovno predavanje s praktičnim prikazom samopregledovanja dojk. Vabilo si lahko pogledate na naslednji povezavi.

Zdravstveno-vzgojni centri ZD v sodelovanju s Koroškim društvom za boj proti raku

  • 9. 3. 2017 med 9. in 12. uro – Informativna stojnica z demonstracijo in edukacijo samopregledovanja na modelih dojk in mod na hodniku ZD Slovenj Gradec. Pripravili bodo  plakate in opremili oglasno desko na aktualno temo tedna boja proti raku.
  • 9. 3. 2017 med 9. in 12. uro – Informativna stojnica z demonstracijo in edukacijo samopregledovanja na modelih dojk in mod na hodniku centra Lopan v Mislinji.                           
  • 15. 3. 2017 ob 8.30 uri – Informativna stojnica z demonstracijo in edukacijo samopregledovanja na modelih dojk in mod v prostorih ZD Dravograd.

Viri podatkov: