Z znanjem do boljšega zdravja

Svitov dan v Metliki

14. 06. 2019
V četrtek, 16.05.2019 je v ZD Metlika potekal DAN ODPRTIH VRAT. NIJZ OE Novo mesto je v sodelovanju z ZD Metlika ta dan posebno pozornost namenil tudi preventivnemu Programu Svit, s katerim smo obeležili 10. obletnico delovanja, hkrati pa smo si želeli program še bolj približati uporabnikom, saj je odzivnost v Program SVIT v občini Metlika med najnižjimi v ZR Novo mesto.

Glavni namen dogodka je bil seznaniti predvsem moške in ženske med 50. in 74. letom o pomenu sodelovanja v Programu Svit.  Preko celega dne so povabljene skupine, pa tudi mimoidoči imeli možnost svetovanja in informiranja o programu za še bolj nazorno predstavitev sprememb v črevesu pa so se obiskovalci sprehodili skozi napihljiv model črevesa. K sodelovanju smo povabili otroke iz vrtcev, šol ter njihove vzgojitelje in učitelje, ki lahko pomembno prispevajo k informiranju njihovih bližnjih.

Nazorna predstavitev predrakavih sprememb in raka debelega črevesa in danke pa je ob razlagi usposobljenega osebja približala tematiko raka tudi drugim posameznikom in skupinam mimoidočih.

Obiskalo nas je 6 skupin iz vrtca in 6 razredov iz OŠ Metlika (drugi, četrti in peti razredi) ter približno 60 odraslih obiskovalcev napihljivega modela in stojnice. Otroci so prisluhnili študentom, se v njihovem spremstvu sprehodili skozi model debelega črevesa, pokazali veliko znanja o anatomiji človeškega telesa, prejeli pa so tudi pobarvanko oz. starejši delovne liste za izpolnjevanje.

Odrasli so si z zanimanjem ob razlagi študentov ogledali spremembe v črevesu in vzeli različne zloženke. Večina obiskovalcev naše stojnice se sicer redno na vsaki dve leti odzove v program SVIT, torej program poznajo. Zanimiva je bila zgodba gospoda, ki je letos sodeloval v Programu SVIT, izvid, ki ga je prejel, je bil pozitiven, opravil je kolonoskopijo, šlo je za karcinom. Bil je operiran, karcinom je bil v začetni fazi. Glede na to, da ni imel nobenih znakov bolezni, mu je sodelovanje v Programu SVIT rešilo življenje. Pomembno pa je poudariti to, da se dve leti nazaj ni odzval v program. Zadovoljen je, ker se je letos odzval in je bila njegova bolezen pravočasno odkrita.

Več o Programu Svit si lahko preberete na povezavi.