Z znanjem do boljšega zdravja

Svitov dan

28. 03. 2019
Letos praznujemo 10. obletnico preventivnega Programa Svit, ki smo jo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, območna enota Novo mesto, želeli obeležiti s podporniki v regiji, ki prepoznavajo koristi izjemno uspešnega programa. Tako smo v mesecu marcu, ki je tudi mednarodni mesec preprečevanja raka debelega črevesa in danke, sodelovali s Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto in lekarnami v regiji, ki so se odzvali našemu vabilu in program podprli. Z veseljem in z odprtimi rokami so se promociji Programa Svit pridružili tudi zaposleni v družbi Terme Krka, kjer smo v mesecu marcu izvedli številne aktivnosti, ki so bile namenjene tako zaposlenim kot tudi njihovim gostom.

 

Preventivni Program Svit je državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. Deluje na način, da pri navidezno zdravih odraslih išče znake morebitnih bolezenskih sprememb s preprostim testom blata na sledove prikrite krvavitve. Cilj programa je med zdravimi osebami odkriti tiste, pri katerih je velika verjetnost, da bi se iz odkritih sprememb na steni razvil rak, ali že imajo začetno obliko raka in te spremembe odstraniti. Zgodaj odkrito bolezen lahko uspešno zdravimo, z odkritjem predrakvih sprememb pa lahko bolezen celo preprečimo. Program Svit deluje od leta 2009 in je namenjen prebivalcem Slovenije v starosti od 50 do 74 let, ki imajo urejeno zdravstveno zavarovanje.

S Programom Svit je večina primerov raka odkritih v zgodnjih stadijih te bolezni, zato je izredno pomembno, da se vsi, ki jim je preventivni program namenjen, na vabilo tudi odzovejo. Odzivnost vabljenih se vsako leto dviguje in je v letu 2018 dosegla najvišjo vrednost, znašala je 64,6 %. Zdravstvena regija Novo mesto je bila po odzivnosti med regijami v Sloveniji na tretjem mestu. Po odzivnosti se naša regija uvršča nad slovensko povprečje, a je kljub temu opaziti izrazite razlike v odzivnosti med posameznimi občinami v regiji. Najbolj odzivni so občani Mirne Peči in Semiča, najmanj odzivni pa so v občini Krško, Metlika in Škocjan. Poleg razlik v odzivnosti med posameznimi občinami je opaziti tudi razlike v odzivnosti med spoloma, moški se namreč ves čas približno 10 % redkeje odzivajo v program, kljub temu, da so bolj ogroženi.

Ob mednarodnem mesecu boja proti raku debelega črevesa in danke si želimo na Inštitutu za javno zdravje povišati odzivnost vseh vabljenih oseb in osveščati o uspešnem Programu Svit, ki rešuje življenja, zato smo k sodelovanju povabili različne deležnike iz naše regije. Med drugimi tudi družbo Terme Krka, v kateri so se vabilu odzvali in z različnimi aktivnostmi svojim zaposlenim predstavili Program Svit in jih spodbudili, da z modro pentljo program tudi podprejo. Tako je 21. 3. 2019 na treh lokacijah Term Krka potekal Svitov dan, kjer so si vsi zaposleni nadeli modre pentlje in z različnimi promocijskimi materiali goste osveščali o pomembnosti preventivnega Programa Svit. Pred samim dogodkom smo na vseh lokacijah Term Krka (Dolenjske Toplice, Šmarješke Toplice in Strunjan), kjer je Svitov dan potekal, izvedli kratka strokovna izobraževanja s ključnimi poudarki. Za promocijo programa med zaposlenimi v Termah Krka in njihovimi gosti smo pripravili tudi prispevek o Programu Svit, ki bo objavljen v spomladanskem izvodu revije Vrelci zdravja, ki je v nakladi 55.000 izvodov namenjena gostom Term Krka. Dogodek smo eksterno komunicirali s prispevkom v Novicah na Vašem kanalu, ter z objavami na socialnih omrežjih.

Nacionalni inštitut za javno zdravje se družbi Terme Krka zahvaljujemo za podporo in uspešno sodelovanje pri promociji zdravega načina življenja, ki vključuje modro odločitev ZA sodelovanje v Program Svit.


Več o Programu Svit si lahko preberete na tej povezavi. Oglejte si tudi naš YouTube kanal