Z znanjem do boljšega zdravja

Svetovni teden dojenja 1. do 7. avgust »Dojenje: dober temelj za življenje«

01. 08. 2018
Svetovni teden dojenja je del aktivnosti Svetovne zveze za dojenje (WABA), s katerimi želimo usmeriti pozornost družbe k ohranjanju in spodbujanju dojenja. Slogan letošnjega svetovnega tedna dojenja je »Dojenje: dober temelj za življenje« , se ob predstavitvi prednosti dojenja in prikazu nekaterih napačnih prepričanj o njem posvečamo tudi izjemno aktualni problematiki trženja industrijsko pripravljene hrane za dojenčke, tudi nadomestkov materinega mleka (imenovanih tudi mlečne formule). Tako prispevamo k osveščanju nosečnic in mater, staršev dojenčkov ter vseh drugih, ki si želijo zagotoviti kar najboljše zdravje najmlajših, obenem pa osvetljujemo, da sta laktacija in dojenje tudi pomembni javnozdravstveni tematiki.

                                                        

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ob letošnjem tednu dojenja izpostavljamo nekaj tematik, povezanih z dojenjem.

  • Prednosti dojenja za otroke in mamo
  • Opis stanja v Sloveniji
  • Kakšne so sodobne zmote in zgrešena prepričanja o dojenju?
  • Kaj pa drži glede dojenja in laktacije?

Odgovore na zgornja vprašanja najdete na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje http://nijz.si/

Spodaj navajamo nekaj regijskih podatkov o dojenju za Koroško, ki so jih pripravili na Oddelku za ginekologijo in porodništvo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.

 

PODATKI ZA KOROŠKO ZA LETO 2017, PRISPEVEK Z ODDELKA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO SPLOŠNE BOLNIŠNICE SLOVENJ GRADEC

STATISTIČNI PODATKI

  • DOJENI OTROCI: 764 / 79 %
  • DELNO DOJENI OTROCI: 169 / 17 %
  • NEDOJENI OTROCI: 37 / 4 %

V letu 2017 je bilo skupno rojenih 970 otrok, od tega 479 deklic in 491 dečkov (desetkrat so se rodili dvojčki). Opravljenih je bilo 194 carskih rezov. Skupaj premeščenih novorojenčkov v Ljubljano ali Maribor je bilo 42. Nedonošenih otrok je bilo 55.

Iz statističnih podatkov je opaziti, da se je odstotek izključno dojenih otrok zvišal za 1 %, odstotek delno dojenih otrok se je znižal za 2,5 %, nedojenih pa povečal za 1,5 % odstotka.

Ponovno ugotavljamo, da se je rodilo več otrok, ki so potrebovali intenzivno nego in terapijo ali pa samo intenzivnejše opazovanje. Kljub temu se je odstotek izključno dojenih otrok povečal.

Ugotavljamo, da se je v porodnišnici zvišalo število porodov. Morda je k temu pripomogla tudi selitev v nove prostore, kjer porodnicam omogočamo različne načine porodov. Tako s prostori kot novimi pristopi so porodnice zelo zadovoljne.

Tudi v letu 2017 se kot najpogostejše težave pri dojenju ponovno pojavljajo razpokane in poškodovane bradavice, napete dojke in premajhna količina mleka. Predvsem slednja povzroča največ preglavic mamicam, ki so večinoma prepričane, da so otroci lačni in zahtevajo dodatke tudi takrat, ko osebje presodi, da temu ni tako. Velikokrat pa temu botruje tudi utrujenost otročnic, saj je dojenje zelo naporno opravilo. Večino težav skušamo rešiti že tekom hospitalizacije, mnogokrat pa dojenje steče šele v sproščujočem domačem okolju. V zadnjem času mamice po nasvete prihajajo tudi osebno do svetovalk v nove prostore porodnega oddelka.

Z našim delom smo zaposleni zelo zadovoljni, saj smo v naši porodnišnici v promocijo in izboljšanje dojenja vložili veliko truda in dela, prav tako smo zadovoljni z novimi prostori. Kljub temu bomo še naprej skrbeli za izpopolnjevanje znanja in dela na področju dojenja. V letu 2017 smo se udeležili 10. Mednarodnega simpozija o dojenju in laktaciji z naslovom »SKUPAJ OHRANJAJMO DOJENJE«, ki se je odvijalo 6. Oktobra v Laškem. Na njem je potekala aktivna izmenjava izkušenj o dojenju med strokovnjaki različnih profilov.  Prav tako obiskujemo ostala izobraževanja, svetovalke pomagajo tudi na pediatriji in v Centru za nedonošenčke ter sodelujejo z ostalimi svetovalci iz drugih porodnišnic.

Viri: