Z znanjem do boljšega zdravja

Svetovni dan AIDS-a na Dolenjskem

07. 12. 2018
Okužba z virusom HIV oziroma bolezen aids še vedno predstavlja velik javno zdravstveni problem, tudi zaradi neozdravljivosti, vendar je dobro poudariti, da imajo okuženi ob zgodnji diagnozi in zdravljenju daljše in bolj kvalitetno življenje. Zato je izrednega pomena zgodnje odkrivanje in dostopnost testiranja za okužbe s HIV, pomembno je ozaveščanje o načinu preprečevanja okužb z virusom HIV, kot tudi odgovorno vedenje, ter varna in odgovorna spolnost. V Knjižnii Mirana Jarca Novo mesto smo sodelavke NIJZ OE Novo mesto skupaj s Knjižnico pripravili zdravstveni kotiček v namen osveščanja vseh obiskovalcev o virusu HIV in bolezni aids.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) smo v letih 2017 in 2018 v Sloveniji beležili nižje število novih diagnoz HIV kot leta 2016, ko smo zabeležili kar 56 novih diagnoz, več kot kadarkoli prej. Se pa Slovenija še vedno uvršča v kategorijo držav z nizko stopnjo epidemije, kjer se HIV še ni zelo razširil v nobeni skupini prebivalstva. S HIV živi približno ena oseba na 1.000 prebivalcev, kar je relativno malo v primerjavi z ostalimi državami v Evropski uniji. Najpogostejši način prenosa v Sloveniji je podobno kot drugod v Evropski uniji z nezaščitenimi spolnimi odnosi, največje breme okužbe pa nosijo moški, ki imajo spolne odnose z moškimi.

Do okužbe s HIV najpogosteje pride pri spolnih odnosih z okuženo osebo in ob izpostavljenosti okuženi krvi ali krvnim pripravkom, predvsem pri souporabi okuženih igel ali brizg pri injiciranju prepovedanih drog. Možen je tudi prenos z okužene matere na otroka med nosečnostjo, v času poroda ali po porodu z dojenjem. Okužba preko sline, znoja, solz ali pika okuženega komarja ni znana. Vsakdo, ki ima spolne odnose z okuženo osebo, se lahko okuži s HIV. S HIV se lahko okužijo tudi injicirajoči uživalci drog, ki souporabljajo pribor za injiciranje. Zato je testiranje na HIV še posebej smiselno okrepiti med mladimi in pri osebah, ki imajo večjo možnost izpostavljenosti HIV-u, predvsem med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, med osebami, ki uporabljajo droge ter med osebami, ki pogosto menjavajo spolne partnerje. Testiranje na HIV je najširše dostopno in ne za zdravnika ne za uporabnika ne predstavlja dodatnega finančnega bremena.

Najpomembnejša prednost ostaja spodbujanje odgovornega in varnega spolnega vedenja, vključno s pravilno in dosledno uporabo kondoma med vsem prebivalstvom in predvsem med mladimi. Zelo pomembno je tudi preprečevanje okužbe s HIV med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, z znano učinkovitimi ukrepi, predvsem vzpodbujanje pogostega testiranja in takojšnje zdravljenje okuženih. Širjenje virusa HIV bomo zaustavili le s povečanjem testiranj in zdravljenjem, zmanjšanjem novih infekcij in uspešnim doseganjem ključnih populacij. V primeru kakršnegakoli dvoma o okužbi  se moramo testirati. Zato je geslo letošnje kampanje ob Svetovnem dnevu aidsa »POZNAJ SVOJ STATUS« s poudarkom na pomenu testiranja in odstranitvi preprek zanj. Drug pomemben in velik izziv ob letošnji kampanji je zmanjšati stigmo in diskriminacijo do vseh ljudi, ki živijo z virusom HIV ter do ranljivih skupin.

Nacionalni inštitut za javno zdravje izvaja preventivne programe z vključenimi tematikami varne spolnosti ter vzgoje za zdravo spolnost, o katerih si lahko preberete več na naslednji povezavi.

Pripravila: Danijela Čutura Sluga, NIJZ OE NOVO MESTO