Z znanjem do boljšega zdravja

Strokovno vodene skupine za starše v Celju

04. 09. 2015
Jeseni bodo v Celju v prostorih Območne enote Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, na Ipavčevi 18, začele delovati izkustvene skupine za starše. Delovale bodo tri skupine, ena za starše in dve za ločene starše.

ZA DOBRO STARŠEVSTVO IN STIK Z OTROKOM

Prijavijo se lahko starši in ločeni starši do 15. septembra

Zainteresirani (eden od staršev ali oba starša skupaj) se lahko prijavijo na naslov Svetovalnice za prvo psihološko pomoč Tu smo zate po telefonu 031 778 772, vsak delovni dan od 8. do 15. ure. Prijave sprejemajo do 15. septembra. Skupine bodo vodili izkušeni strokovnjaki na področju svetovanja in psihoterapije. Udeležba bo za starše v celoti brezplačna. Srečanja vsake skupine, v kateri bo največ 12 udeležencev, bodo vsak teden enkrat po uro in pol. Starši se bodo redno sestajali tri mesece, predvidoma od sredine septembra do začetka decembra.

»V skupini bodo starši pridobili vpogled v možne načine reševanja težav, ki so povezane s starševstvom in z odnosi v družini. Odpirali bodo svoje lastne dileme in lahko izmenjali izkušnje o starševskih zadregah z drugimi člani skupine. Dve skupini bomo namenili ločenim staršem, ki so sredi ločitve, po njej ali pa se nanjo pripravljajo. Ločeni starši poleg partnerskih stisk doživljajo tudi najrazličnejše stiske starševstva in dileme postavljanja življenja v novih družinskih okvirih. V teh dveh skupinah bodo lahko starši spoznali možne načine reševanja težav v družinskih odnosih ob ločitvi,« je povedala Nuša Konec Juričič, specialistka javnega zdravja, strokovna vodja psiholoških svetovalnic v Celju in Laškem, ki delujeta v okviru javnozdravstvenega projekta MOČ. »Kot starši se srečujemo z dilemami pri vzgoji in komunikaciji z otrokom v vseh njegovih razvojnih obdobjih, od zgodnjega otroštva do najstništva. V izkustvenih skupinah za uspešno starševstvo se lahko kot starši okrepimo in opremimo z nekaterimi učinkovitimi veščinami ter viri starševske moči. Komunikacija z drugimi starši v skupini in strokovno vodena srečanja lahko dajejo odgovore na razreševanje vsakdanjih težav starševstva. Cilj rednega trimesečnega skupinskega dela je, da bi se starši v svojih vlogah počutili dovolj kompetentno in bi imeli z otrokom dober stik,« je še pojasnila Nuša Konec Juričič.

Vsaka skupina za starše se bo sestajala vsak teden enkrat, člani skupine bodo ves čas isti, predvidenih pa je dvanajst srečanj.

Okvirne teme srečanj skupine za starševstvo bodo:

 • vsakdanje dileme staršev pri vzgoji;
 • pričakovanja staršev glede odnosa z otrokom;
 • razvojne potrebe otrok;
 • razlike med otroki, razlike med starši;
 • usklajevanje prepričanj o vzgoji med staršema;
 • postavljanje meja; orodja in viri starševske moči;
 • življenje in pogovor s pubertetnikom;

Okvirne teme srečanj skupine za ločene starše bodo:

 • obvladovanje vsakdanjega življenja ob ločitvi, občutja otrok in staršev;
 • slabosti in prednosti ločitve;
 • stiske starša, ki je »sam za vse«;
 • stiske otrok;
 • sodelovanje pri vzgoji med ločenima staršema;
 • orodja in viri starševske moči;
 • pasti zaradi občutkov krivde
 • in druge teme, ki jih bodo na vsakem srečanju sooblikovali starši sami.

V izkustvene skupine so vabljeni starši različno starih otrok, od predšolskih do srednješolcev. Skupine se lahko udeleži eden od staršev ali pa oba skupaj. Začetek delovanja skupin sovpada z začetkom šolskega leta, ko je še zlasti za starše šolarjev najboljši čas, da začnejo kot starši delovati v smeri preventivne podpore otroku, da bodo v družini med šolskim letom kos obremenitvam, komunikaciji in vsakdanjim zapletom.

Strokovno vodene izkustvene skupine bodo za starše brezplačne, saj predstavljajo del javnozdravstvenega projekta MOČ, ki ga vodijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in je usmerjen v izboljševanje storitev na področju javnega zdravja. Projekt je financiran z Norveškim finančnim mehanizmom 2009-2014. Izkustveni skupini za starše bosta od jeseni delovali tudi v Ljubljani v prostorih Centra za psihološko svetovanje Posvet (za vključitev v skupino v Ljubljani se lahko starši prijavijo na telefonski številki 031 704 707).