Z znanjem do boljšega zdravja

Strokovno srečanje z naslovom ˝Zdravje in okolje˝ - stanje in izzivi

15. 04. 2019
Namen strokovnega srečanja je predstavitev vplivov nekaterih dejavnikov okolja na zdravje, kazalnikov zdravja in okolja, okoljskih izzivov za zmanjšanje obremenjenosti okolja ter predstavitev drugih determinant zdravja.

Strokovno srečanje z naslovom ˝Zdravje in okolje˝ - stanje in izzivi, bo

V  sredo,17. aprila 2019,  s pričetkom ob 9:30.

 v predavalnici NIJZ OE Murska Sobota Arhitekta Novaka 2b, 9000 Murska Sobota .

 

Prosimo vas, da udeležbo potrdite do 12. 4. 2019 pri kontaktni osebi:

Špela Maligec, spela.maligec@nijz.si, 02/53 02 128.

Celotno vabilo (z dnevnim redom) je dosegljivo na naslednji povezavi.