Z znanjem do boljšega zdravja

Strokovno srečanje z dne 27. 9. 2019

30. 09. 2019
V petek, 27. 09. 2019, je v Hotelu Šport na Otočcu potekalo strokovno srečanje izvajalcev reproduktivnega in patronažnega zdravstvenega varstva, ter izvajalcev vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov. S strokovnimi tematikami smo obeležili Dan fetalno alkoholnega sindroma, Svetovni dan preprečevanja samomora in Svetovni dan duševnega zdravja.

 

Udeležence strokovnega srečanja sta z uvodnimi pozdravi nagovorili Doroteja Kuhar, dr. med. spec. iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje območna enota Novo mesto in Mirjam Gradecki, dr. med. spec. iz Splošne bolnišnice Novo mesto. Slednja je poudarila pomembnost cepljenja proti HPV in zagovarjala aktiven pristop pri osveščanju mladostnic in njihovih staršev.

Prvi del strokovnega srečanja sta vključevali dve predavanji s področja cepljenja. Špela Vidovič, dr. med. spec., je predstavila cepljenja, ki so za nosečnice priporočljiva in ob tem razložila, zakaj je cepljenje v nosečnosti potrebno. Udeleženci srečanja spoznajo tri ravni koristi cepljenja, s katerimi nosečnica zaščiti sebe, plod in novorojenčka oz. dojenčka po porodu. V nadaljevanju je Neda Hudopisk, dr. med. spec., predstavila cepljenje zamudnic proti HPV in obenem poudarila varnost cepiv in uspešnost programa, o katerem je potrebno proaktivno informirati starše. Uspešnost programa cepljenja proti HPV beležimo s kratkoročnimi, srednjeročnimi in dolgoročnimi cilji. Med zadnje uvrščamo zmanjšanje umrljivosti zaradi rakavih sprememb.

Dan fetalno alkoholnega sindroma in pomembnost preventive je predstavila mag. Marjetke Hovnik Keršmanc, dr. med. spec., ki je poudarila, da v času nosečnosti ni varne količine alkohola ali varne alkoholne pijače ali varnega časa pred školjivimi učinki alkohola. Najbolj varno je, da nosečnica v času nosečnosti ne uživa alkohola in alkoholnih pijač.

V nadaljevanju srečanja je Barbara Mihevc, dr. med. spec., predstavila nekatere pomembnejše kazalnike reproduktivnega zdravja žensk. V letu 2017 je ženska v rodni dobi v povprečju rodila 1,6 otrok, povprečna starost porodnice pa je bila 30,9 let. Predstavljene so bile tudi novosti na področju patronažnih obiskov otročnic in dojenčkov, kjer je poudarek na duševnem zdravju otročnice in podpori dojenju, ter varnosti dojenčka. Center za krepitev zdravja iz Zdravstvenega doma Trebnje je s primeri iz prakse predstavil nadgrajene preventivne programe za nosečnice, otročnice in dojenčke.

O pomenu pravočasnega prepoznavanja obporodne depresije pri ženskah je spregovorila doc. dr. Vislava Globevnik Velikonja, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.. Predstavila je presejalni program PODN (prepoznavanje odvisnosti, duševnih motenj in nasilja v obporodnem obdobju), ki nudi pomoč ranljivim skupinam nosečnic in mater. Cilj programa je prepoznava in pomoč nosečnicam in materam z depresivnimi in anksioznimi motnjami, žrtvam nasilja ter tistim, ki imajo težave z alkoholom, kajenjem in prepovedanimi snovmi.

Na strokovnem srečanju je o pomembnosti celostne spolne vzgoje mladostnikov, ki je ena od pravic vsakega človeka, s katero se zagotovi dobro zdravje, spregovorila asist. dr. Gabrijela Simentinger, dr. med. spec.. Slednja poudari, da je spolnost je potrebno umestiti v tako imenovani bio-psiho-socialno-kulturološki model, kjer je spolnost, opredeljena kot intimna, interaktivna, spremenljiva spolna izkušnja. Pri tem so pomembni psihološki, biološki, socialni/relacijski (odnosni) dejavniki ter psihosocialne veščine.

Prezentacije nekaterih prispevkov strokovnega srečanja si lahko ogledate v priponkah spodaj.

Datoteke: