Z znanjem do boljšega zdravja

Strokovno srečanje »Vloga ginekologov in njihovih timov pri krepitvi javnega zdravja« v Kranju, 3.10. 2019

23. 08. 2019
Na strokovnem srečanju bomo skušali osvetliti skrb za zdravje žensk skozi vsa starostna obdobja od mladostništva do starosti. Spregovorili bomo o izzivih na področju cepljenja proti HPV in cepljenja v nosečnosti, predstavili novosti, ki jih na področje zdravstvenega varstva žensk prinaša projekt Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih, spregovorili o posebnostih presejalnih in preventivnih programov na Gorenjskem ter o nekaterih dejavnikih tveganja.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje koordiniramo in izvajamo različne programe s področja javnega zdravja, za katere si želimo, da čim hitreje dosežejo ciljne skupine. Ker se področje javnega zdravja in javnozdravstveni programi hitro spreminjajo, se nam zdi zelo pomembno, da je tudi strokovna javnost o tem sproti in aktualno obveščena. V veselje nam je, da vas lahko povabimo na strokovno srečanje »VLOGA GINEKOLOGOV IN NJIHOVIH TIMOV PRI KREPITVI JAVNEGA ZDRAVJA«, ki smo ga pripravili z namenom, da vam predstavimo novosti in ponudimo možnost odprte izmenjave mnenj in stališč.

Vabilo, program srečanja in dodatne informacije so dosegljive na naslednji povezavi.