Z znanjem do boljšega zdravja

Strokovno srečanje SPREGOVORIMO O DEPRESIJI

22. 05. 2017
V okviru aktivnosti ob Svetovnem dnevu zdravja, ki smo ga obeleževali 7. aprila in je letos potekal pod geslom »Spregovorimo o depresiji«, smo na OE Kranj NIJZ 11. maja 2017 organizirali strokovno srečanje, kjer smo skušali problematiko depresije osvetliti z različnih zornih kotov.

Namen srečanja je bil spregovoriti o depresiji in drugih duševnih motnjah ter na ta način prispevati k preseganju stigme in k temu, da bi več ljudi z duševnimi motnjami poiskalo in tudi prejelo ustrezno pomoč.

Na srečanju smo udeležencem predstavili tri najpogostejše duševne motnje, torej stres, anksioznost in depresijo, predstavili smo vlogo NIJZ na področju krepitve zdravja ter podrobneje spregovorili o obporodni depresiji in o depresiji med starejšimi. Svoje izkušnje iz vsakdanje prakse in obravnave tistih, ki se spoprijemajo z depresijo ali drugimi duševnimi motnjami, so nam osvetlili strokovnjaki z ambulante družinske medicine, referenčne ambulante, zdravstveno-vzgojnega centra in psihološke svetovalnice Posvet. Za bolj slikovit prikaz problematike smo si ogledali filma »Imel sem črnega psa, ime mu je depresija« in »Živeti s črnim psom«, za dodatno popestritev srečanja pa smo pripravili kratko tehniko sproščanja z vizualizacijo pomirjajočega kraja.