Z znanjem do boljšega zdravja

Strokovno srečanje »Spomni se jeseni«

07. 10. 2019
Na NIJZ OE Murska Sobota smo v četrtek, 3. oktobra 2019 organizirali strokovno srečanje z naslovom Spomni se jeseni.

Predavanja so potekala na temo demence, predstavitve društva Spominčica, predstavitve psihoedukativnih delavnic v CKZ M.Sobota in predstavitve demenci prijazne točke na NIJZ OE MS. Predavali so Zlatko Horvat, dr. med., spec. psih.  iz ZD M.Sobota,  Majda Keček,univ. dipl. org. , predsednica Spominčice Ormož, Danijela Šunjić Egić, psihologinja iz ZD M.Sobota in Zdenka Verban – Buzeti,  prof. zdrav. vzgoje iz NIJZ OE MS. Diiskusijo je vodila predstojnica OE MS, Tatjana Krajnc-Nikolić, dr. med. spec. soc. med. MScPH (UK) in Martin Ranfl, dr.  dent. med., spec. javnega zdravja, Udeleženci so bili deležniki, člani regijske mreže za duševno zdravje in staranje.                                                    

Zaključki srečanja so bili naslednji:

Demenca je stanje  o katerem se je potrebno pogovarjati enako kot o ostalih stanjih oz.boleznih. Bolnike je potrebno obravnavati potrpežljivo in spoštljivo, svojcem bolnikov pa ponuditi vso možno podporo. Udeleženci srečanja smo se obvezali k medsebojnemu povezovanju in rednemu obveščanju. Potrebno pa je spodbujati prostovoljstvo in uporabo sodobnih IKT.