Z znanjem do boljšega zdravja

Strokovno srečanje "Skupaj proti zasvojenosti"

26. 03. 2019
Svetovni dan zdravja, ki bo 7. aprila 2019, bomo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje območna enota Novo mesto obeležili s strokovnim srečanjem "Skupaj proti zasvojenosti". Srečanje bomo namenili področju zasvojenosti, s poudarkom na zasvojenosti z nedovoljenimi drogami in nekemičnimi substancami.

Strokovno srečanje "Skupaj proti zasvojenosti" bo 5. aprila 2019 med 8.30 in 14.00 uro na Fakulteti za zdravstvene vede Novo mesto, na Loko 2. Strokovno srečanje bo potekalo v soorganizaciji Univerze v Novem mestu Fakultete za zdravstvene vede, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, OE Novo mesto in Splošne bolnišnice Novo mesto. Srečanje je namenjeno aktualni problematiki zasvojenosti, s poudarkom na zasvojenosti z nedovoljenimi drogami in nekemičnimi substancami. Zajema vpogled v zdravstveni, vzgojno-izobraževalni in socialni vidik področja zasvojenosti in vključuje pregled programov in praks v naši regiji, ki se srečujejo in ukvarjajo z omenjenim področjem.

Program strokovnega srečanja je v priponki. Potrebna je predhodna prijava do 29.3.2019 na spodnji povezavi.

Udeležba na srečanju je brezplačna. S strani Zdravniške zbornice in Zbornice zdravstvene in babiške nege je potrjena dodelitev licenčnih točk udeležencem.

Vsi udeleženci strokovnega srečanja bodo prejeli na novo izdano zloženko "Skupaj proti zasvojenosti", ki smo jo za namen srečanja pripravili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje območna enota Novo mesto. Omenjena zloženka je namenjena strokovni javnosti, ki se pri svojem delu srečuje s področjem zasvojenosti, vključuje pa mrežo institucij in programov, ki trenutno delujejo na področju nedovoljenih drog v zdravstveni regiji Novo mesto (upravne enote Novo mesto, Trebnje, Metlika, Črnomelj, Krško). Strokovno gradivo predstavlja izvajalce, ki zagotavljajo različne oblike pomoči posameznikom ali njihovim svojcem, ki se zaradi nedovoljenih drog znajdejo v življenjskih stiskah in potrebujejo strokovno pomoč.

Vljudno vabljeni!

Datoteke: