Z znanjem do boljšega zdravja

Strokovno srečanje »Sklenimo krog«

19. 12. 2016
V četrtek, 15. decembra 2016, je na NIJZ OE Murska Sobota potekalo strokovno srečanje z naslovom »SKLENIMO KROG« - Celostna obravnava odvisnosti v pomurski regiji.

Namen strokovnega srečanja je bila predstavitev programov in aktivnosti, ki jih ključni akterji v Pomurski regiji izvajamo in hkrati »sklenitev kroga« oziroma povezave institucij z namenom celostne obravnave odvisnosti v naši regiji. 

Predavatelji na srečanju so bili strokovnjaki iz različnih ustanov in društev, ki se na kakršenkoli način ukvarjajo s problematiko odvisnosti v naši regiji.

Odziv vabljenih v regiji je bil zelo dober, kar je dober pokazatelj tega, da se v regiji problematike zavedamo. Izražena je bila tudi želja po več tovrstnih srečanjih, saj so tudi izjemno povezovalnega značaja.

Program srečanja: 

9:00-9:15

Uvodni pozdrav

Tatjana Krajnc-Nikolić, dr.med.spec (NIJZ OE M.Sobota)

9:15-9:35

Fetalni alkoholni sindrom

Marjetka Hovnik Keršmanc (NIJZ)

9:35-9:55

Izbrani statistični podatki - življenjski

slog in odvisnosti

Tatjana Krajnc-Nikolić, dr.med.spec (NIJZ OE M.Sobota)

9:55-10:15

Drogart – predstavitev koncepta in programov

Natalija T. Bogataj in Ivana

Lugonjič (Drogart)

10:15-10:35

Center za zdravljenje odvisnosti in obravnava težav povezanih z odvisnostmi

Nataša Majc, Hermina Cör (ZD MS)

10:35-10:55

Pomoč zasvojenim v okviru socialnovarstvenih storitev na CSD

Andreja Vrbančič Čeh, Martina Horvat Kuzma (CSD MS)

10:55-11:25

Odmor

 

11:25-11:45

Obravnava odvisnosti v Psihiatrični bolnišnici Ormož

Renata Žohar (PB Ormož)

11.45-12:05

Delovanje Centra za preprečevanje

odvisnosti v pomurski regiji

Breda Lukavečki-Družovec in Vesna Šmarčan (CPO, NIJZ)

12:05-12:30

»Terensko delo z odvisniki od drog na območju SV Slovenije« in predstavitev raziskave »Ocena stanja in potreb žensk odvisnic od prepovedanih drog«

Albina Kosmač (Zdrava pot)

12:30-13:30

Povežimo se…RAZNO