Z znanjem do boljšega zdravja

Strokovno srečanje ob 20. obletnici Centra za preprečevanje odvisnosti

22. 11. 2016
V četrtek, 17.11.2016, je Center za preprečevanje odvisnosti, ki deluje v okviru Območne enote Maribor (NIJZ) obeležil 20. obletnico delovanja s strokovnim srečanjem “DROGE - NE PRIKLENI SE!”

Srečanje je zaokrožilo niz aktivnosti, ki so potekale skozi vse leto in je bilo namenjeno vsem strokovnim delavcem, ki se pri delu srečujejo z mladimi uživalci drog kot tudi širši javnosti. 

Srečanje so pričeli predstavniki lokalnih in državnih institucij, ki so s svojo podporo, razumevanjem in strokovnim sodelovanjem omogočili 20 let uspešnega delovanja CPO. In sicer so nas s pozdravnimi besedami nagovorili predstavnik Mestne občine Maribor, podžupan g. Saša Pelko, predstojnica območne enote Maribor asist. Olivera Stanojević Jerković, dr.med.spec., ter predstojnik območne enote Koper, dr.med. Milan Krek.

V nadaljevanju je strokovna vodja Centra za preprečevanje odvisnosti, Vanja Žmak, predstavila razvoj Centra ter njegove aktivnosti.

Sledila so predavanja strokovnjakov, ki delajo z mladimi. Dr. Andrej Naterer, predavatelj na Filozofski fakulteti UM, je spregovoril o mladih in njihovih rizičnih stilih, Sanja Rozman, dr. med., spec. je predstavila pomen vzgoje in navezanosti, da otrok ne bo ranljiv za zasvojenost, dr. Leonida Zalokar, ravnateljica Vzgojnega zavoda Planina, pa je spregovorila o otrocih in mladostnikih z neobvladljivim vedenjem, ki se velikokrat znajdejo na stičišču raznih strokovnih služb. Srečanje je zaključila mag. Karmen Osterc Kokotovič iz Centra za preprečevanje odvisnosti, ki je predstavila pomen vključevanja staršev v šolanje otrok kot preventivni, varovalni dejavnik, pred mladostnikovim poseganjem po psihoaktivnih snoveh.

Na obeležitev dogodka se je odzvalo veliko število ljudi, in sicer svetovalni delavci osnovnih šol (26% vseh udeležencev), strokovni delavci Centrov za socialno delo (24%), strokovni delavci Nacionalnega inštituta za javno zdravje (15%), svetovalni delavci srednjih šol (14%), predstavniki policije (2%), zdravstvenih domov (2%), občine Maribor (2%) ter drugi. 


Dodatno gradivo: