Z znanjem do boljšega zdravja

Strokovno srečanje »Dostopnost do zdravstvenega sistema za pripadnike romske etnične skupnosti«

23. 11. 2017
V soorganizaciji Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Ministrstva za zdravje in Zveze Romov Slovenije je v Novem mestu potekalo strokovno srečanje z naslovom »Dostopnost do zdravstvenega sistema za pripadnike romske etnične skupnosti.«

Tematika srečanja, ki je del projekta Evropske unije-evropski strukturni in investicijski skladi  »Uspešno vključevanje Romov v okolje-zdrav življenjski slog« je bila:  zdravstveno stanje in najbolj pereči problemi v romski skupnosti, pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, dostop do zdravstvenih storitev z vidika romske skupnosti, dostop do storitev primarnega zdravstvenega varstva in opolnomočenje za varovanje in krepitev zdravja.

Strokovnjaki, pripadniki romske skupnosti, predstavniki občin in nevladnih organizacij so srečanje zaključili s številnimi predlogi in pobudami za ustvarjanje pogojev za boljše zdravje Romov. Srečanja se je udeležil tudi direktor Urada za narodnosti, mag. Stane Baluh.

Program srečanja najdete na naslednji povezavi.