Z znanjem do boljšega zdravja

Strokovno srečanje »Azbest, zdravstveni in okoljski problem«

21. 03. 2017
Dne 20.3.2017 je v Kulturnem centru Ravne na Koroškem potekalo strokovno srečanje »Azbest, zdravstveni in okoljski problem.« Pobudnik srečanja je bil lokalni poslanec v državnem zboru Danilo Anton Ranc. Na srečanju pa smo sodelovali predstavniki OE NIJZ Ravne na Koroškem in seveda strokovne sodelavke za to področje: Majda Pohar, Viviana Golja in prof.dr. Metoda Dodič Fikfak.

Osrednja tema srečanja so bile azbestno cementne vodovodne cevi in možno tveganje za zdravje uporabnikov vode. V Mežiški dolini je namreč glavni vod javnega vodovoda od Mežice do Kotelj sestavljen iz azbestno cementnih cevi, zaradi česar se pojavlja vedno več vprašanj o njihovi primernosti in se krepijo pobude o sanaciji vodovoda.

Predstavitvam problema je sledila zanimiva razprava, ki je potrdila, da gre za problem, ki se bo s časom večal. S staranjem materiala se stanje zgolj slabša, ker narašča število lomov in okvar cevi. K sanaciji bo potrebno pristopiti, vprašanje je zgolj kdaj. Nujnost ukrepanja bo lažje oceniti, ko bodo opravljene analize vode na prisotnost azbestnih vlaken. V vsakem primeru pa je hitrejše ukrepanje boljše.

Fotogalerija s srečanja je dostopna na naslednji povezavi