Šolska prehrana

Strokovno spremljanje prehrane v vzgojno-izobraževalnih zavodih v letu 2017

26. 11. 2018
Šolska in vrtčevska prehrana imata v Sloveniji posebno mesto, saj sta organizacijsko in zakonodajno dobro urejeni, strokovno podprti, posebna pozornost pa se jima posveča tudi v nacionalnih strateških dokumentih.

Zakonodaja v skrbi za zdravje otrok med drugim predvideva strokovno spremljanje skladnosti šolske in vrtčevske prehrane z veljavnimi prehranskimi smernicami, ki se upoštevajo pri organizaciji prehrane v vzgojno- izobraževalnih zavodih. Strokovno spremljanje s svetovanjem je bilo v letu 2017 opravljeno na 92 zavodih. Več v priloženem poročilu.Prehrana v vzgojno-izobraževalnih zavodih – pomemben javnozdravstveni ukrep