Z znanjem do boljšega zdravja

Strokovno izobraževanje za patronažne medicinske sestre

09. 11. 2017
Strokovno izobraževanje za patronažne medicinske sestre je potekalo v ponedeljek, 23. oktobra 2017 na NIJZ Območna enota Ljubljana.

Predstavitve predavanj:

Vpliv kulture na zdravje in zakaj jo je potrebno upoštevatiAjda Jelenc, NIJZ

Zaščita še nerojenega otroka pred škodljivimi učinki alkoholamag. Marjetka Hovnik Keršmanc, dr.med., spec.soc.medicine in spec. javnega zdravja, NIJZ

Zloženka , Plakat

Akutne okužbe dihal pri otroku in aktivnosti medicinske sestre, Majda Oštir, dipl. med.sestra, UKC Ljubljana – Pediatrična klinika

Zdrava prehrana v domu bolnika s sladkorno boleznijo, Mateja Tomažin Šporar, viš.med. sestra, UKC Ljubljana

Temelji in trendi obvladovanja sladkorne bolezniMelita Cajhen, prof.zdr.vzg., univ.dipl.teolog, UKC Ljubljana