Z znanjem do boljšega zdravja

Strokovno delovno srečanje za izvajalke/ce zobozdravstvene vzgoje za otroke in mladostnike iz Ljubljanske zdravstvene regije

31. 03. 2020
Strokovno delovno srečanje je potekalo 28. 1. 2020 na območni enoti Ljubljana NIJZ.

Zavedamo se pomembnosti ustnega zdravja, kot pomembnega sestavnega dela splošnega zdravja. Zavedamo se tudi vloge, ki jo imajo izvajalci zobozdravstvene vzgoje pri tem, da znanstvena spoznanja s tega področja živijo v praksi otrok in mladostnikov ter njihovih staršev in pedagoških delavcev. Zato smo sodelavci iz OE Ljubljana, ki koordiniramo delo s tega področja za Ljubljansko zdravstveno regijo organizirali strokovno delovno srečanje, ki smo ga zasnovali na način, da bi tudi udeleženci lahko aktivno prispevali svoj delež. Vzgoja za ustno zdravje je v veliki meri povezana z razumevanjem in odnosom ljudi do ustnega zdravja. Pri tem je komunikacija med udeleženci procesa ključna. To je bilo ključno vodilo pri izvedbi delavnice z naslovom »Kako nam komunikacijske veščine olajšajo delo v šoli?«, ki jo je vodila Marjeta Keršič Svetel,prof zgodovine iz NIJZ, Centra za komuniciranje. Z načinom »brainstorminga« je vsakdo iz avditorija podal ključna izhodišča s svojega zornega kota. Ta so odprla kar veliko izzivov, s katerimi se srečujejo tako izvajalci pri svojem delu na terenu, kot tudi mi koordinatorji. Nekaj skupnih, pomembnih in ključnih tem smo na tokratnem srečanju uspeli predelati, zadali pa smo si, da nadaljujemo s temami, ki so ostale odprte na našem jesenskem srečanju.

Seveda je bil pomemben čas potrebno nameniti tudi delovnemu srečanju, ki je sledilo. Analiza dela preteklega obdobja in poročila ter težave in dobre prakse, ki so del vsakdana naših izvajalcev terjajo konkretne spremembe na področju njihovega dela in seveda drugačno organizacijo dela tudi naše OE. V luči tega smo se lotili nadaljnjih aktivnosti, ki bodo v prihodnje vsekakor terjale še veliko naporov in angažiranja na večih nivojih.

Zapisala: Tanja Ritonja

Foto: Maida Pašić