Z znanjem do boljšega zdravja

Strokovnjaki s področja duševnega zdravja v času epidemije COVID-19 na voljo za razbremenilne pogovore

04. 12. 2020
Če v času epidemije potrebujete psihološko pomoč, se lahko obrnete na strokovnjake s področja duševnega zdravja, ki so na voljo v številnih zdravstvenih domovih po vsej Sloveniji.
Psihološka podpora v zdravstvenih domovih je del Telefona za psihološko podporo prebivalcem med epidemijo COVID-19 (080 51 00). Pogovor s strokovnjakom s področja duševnega zdravja v zdravstvenem domu vam lahko olajša stiske, strahove in skrbi v povezavi z epidemijo. Pogovor ni namenjen poglobljeni psihoterapevtski ali psihiatrični obravnavi.
Za razbremenitev in pogovor se tako lahko obrnete na zgoraj omenjeno skupno številko (080 51 00), lahko pa neposredno pokličete strokovnjaka iz vašega ali kateregakoli drugega zdravstvenega doma iz spodnjega seznama. Seznam se sproti dopolnjuje.

 

SEZNAM TELEFONSKIH KONTAKTOV V ZDRAVSTVENIH DOMOVIH ZA PSIHOLOŠKO PODPORO V ČASU EPIDEMIJE 

Zdravstveni dom

Urnik

Telefonska številka

Ajdovščina

ponedeljek in četrtek: 8h-10h

torek in petek: 12h-14h

051 656 694
051 671 071

Brežice

ponedeljek, petek: 8h-16h

031 716 632

Celje

ponedeljek: 10h-12h in 14h-16h
torek, četrtek, petek: 8h-10h in 12h-14h
sreda: 8h-10h in 14h-16h

051 636 192

Črnomelj

ponedeljek, torek. 12h-14h, 18h-20h

sreda, četrtek, petek: 10h-14h

030 369 459, 030 369 453

Dravograd

vsak delovnik: 10h-14h

02 87 23 449

Gornja Radgona

vsak delovnik: 8h-12h

031 605 078

Hrastnik

vsak delovnik: 8h-9h

070 648 431

Idrija

vsak delovnik: 13h-15h

05 37 34 217, 051 399 777

Ilirska Bistrica

torek: 10h-12h

031 890 205

Ivančna Gorica

ponedeljek: 14h-18h
torek, sreda, četrtek, petek: 10h-14h

051 323 275

Izola

ponedeljek, torek, sreda: 8h-14h

070 530 114

Kamnik

vsak delovnik: 10h-16h

051 646 387

Kranj

vsak delovnik: 8h-12h in 16h-18h

030 450 664, 030 450 665,

031 425 687

Krško

ponedeljek, torek: 12h-14h

070 121 492

Laško

ponedeljek: 16h-18h

040 372 660

Lenart

ponedeljek, četrtek, petek: 8h -10h

ponedeljek, četrtek, petek: 10h-12h
torek: 10h-12h in 14h-16h

sreda: 8h-10h in10h-12h

051 329 554, 051 329 553

Lendava

ponedeljek, četrtek: 8h-10h

02 57 89 223

Ljubljana

ponedeljek (Center): 10h-12h in 14h-16h
torek (Moste-Polje): 10h-12h in 14h -16h 
sreda (Šiška): 10h-12h in 14h-16h
četrtek (Vič-Rudnik): 10h-12h in 14h-16h
petek (Bežigrad): 10h-14h

ZVC Center: 01 4723 859

ZVC Moste-Polje: 051 315 271

ZVC Šiška: 01 5815 234, 01 5815 252

01 5815 262

ZVC Vič-Rudnik: 01 2004 508

ZVC Bežigrad: 01 3003 330

Logatec

vsak delovnik: 11.30-13.30

051 253 011

Maribor

vsak delovnik: 8h-14h

070 754 343, 030 702 663

Murska Sobota

ponedeljek, torek, petek: 8h-12h
sreda, četrtek: 16h-20h

041 396 192

Nova Gorica

vsak delovnik: 16h-20h

041 426 469

Novo mesto

ponedeljek, sreda, četrtek, petek: 8h-10h
torek: 12h-14h

031 734  779
030 333  653

Ormož

vsak delovnik: 8h-14h

041 943 000

Piran

ponedeljek: 12h-18h
sreda: 10h-16h
četrtek, petek: 10h-14h

031 526 044

Postojna

ponedeljek, torek, sreda, četrtek: 8h-14h
petek: 8h-12h

031 363 448

Ptuj

ponedeljek, sreda: 12h-13h in 19h-20h

torek, četrtek, petek: 7.30-8.30 in 12h-13h

02 78 71 493

Radlje ob Dravi

vsak delovnik: 8h-10h

040 820 450

Ribnica

ponedeljek, sreda, četrtek: 8h-14h
torek: 8h-10h

040 664 754

Sežana

ponedeljek, torek: 8h-14h

051 666 381

Slovenj Gradec

vsak delovnik: 8h-12h

070 640 490, 070 684 893

Slovenska Bistrica

ponedeljek, torek, sreda, četrtek: 8h-16h
petek: 8h-14h

041 426 413

Slovenske Konjice

ponedeljek, petek: 8h-14h

03 758 17 38

Šmarje pri Jelšah

vsak delovnik: 7h-15h

03 894 91 13

Velenje

ponedeljek, četrtek in petek: 7h-14h

torek in sreda: 12h-19h

03 899 54 89

Vrhnika

vsak delovnik: 8h-16h in ob torkih

četrtkih in petkih tudi med 18h-20h

031 338 426

Žalec

vsak delovnik: 11h-14h

051 668 416

Vsebina pogovora je zaupna med svetovalcem in klicalcem. Svetovalec lahko prekrši zaupnost v primerih, ko je ogroženo življenje klicalca ali druge osebe, v primerih nasilja in zlorabe otrok ter v primerih povzročitve splošne nevarnosti.

Če se soočate z duševnimi stiskami ali težavami v duševnem zdravju, lahko pomoč poiščete tudi v centrih za duševno zdravje. Več informacij je na voljo na naslednji povezavi

 

Dodatni viri pomoči v duševni stiski

Sočutni telefon Slovenskega društva hospic

 • razbremenilni pogovori ljudem, ki se soočajo s stiskami ob umiranju bližnje osebe in žalovanju: spremljanje umirajočih: 051 426 578, podpora žalujočim: 051 419 558

 

Posvet

Svetovalnice za psihološko pomoč Posvet bodo osebam v duševni stiski do nadaljnjega omogočale pogovore po telefonu. 

Za klic in pogovor sta na voljo dve številki:

 • 031 704 707 - vsak delovni dan med 8. in 18. uro
 • 031 778 772 - vsak delovni dan med 8. in 18. uro

 

Telefoni za pomoč v stiski

 • Klic v duševni stiski 01 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
 • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 166 123 (24 ur/na dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
 • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro) Klic je brezplačen.

 

Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja

 • Vsak delavnik od 9. do 15. ure: klic na telefonsko številko 031 699 333 (lahko vas pokličejo nazaj, da s klicem nimate stroškov; nudijo tudi pogovor s psihoterapevtko).
 • Vsak dan od 12. do 18. ure: klic na SOS telefon – 080 11 55.
 • Svetovanje po elektronski pošti: drustvo-sos@drustvo-sos.si.
 • Obe varni hiši delujeta in sprejemata ženske in otroke – žrtve nasilja  (klic na 080 11 55).

 

Telefonsko svetovanje za žrtve nasilja v družini ali v intimnopartnerskem odnosu (Društvo za nenasilno komunikacijo)

 • vsak dan od 8. do 16. ure, na 031 770 120 (LJ) in 031 546 098 (KP).
 

Internet kot podporni medij ob duševni stiski

 

Zveza prijateljev mladine Moste - Polje
 • vključitev v razbremenilni pogovor ali psihosocialno svetovanje na voljo na številki 01 54 43 043 – (splošna številka) in na elektronski pošti info@zpmmoste.net

 

Seznam socialnovarstvenih programov na področju duševnega zdravja

Osebe, ki imajo dolgotrajne težave v duševnem zdravju in so vključene v obravnavo v okviru nevladnih organizacij, lahko informacije/svetovanje dobijo na spodaj navedenih telefonskih številkah. Za te osebe so številke dosegljive ves čas oziroma ob navedenih urah.

 

1. Društvo Šent

Ljubljana:  01 230 78 41, od 9.00 do 15.00

Koper: 05 662 14 84, od 9.00 do 15.00

Novo mesto: 07 373 76 80, od 8.00 do 14.00

Kranj: 04 236 90 20, od 7.30 do 14.30

Radovljica: 04 530 30 10, od 8.00 do 14.00

Škofja Loka: 04 518 37 30, od 9.00 do 15.00

Maribor: 02 320 26 91, od 7.00 do 13.00

Celje: 03 428 88 91, od 7.30 do 14.30

Trbovlje: 03 564 24 70, od 8.00 do 14.00

Ajdovščina: 05 364 38 50, od 9.30 do 15.30

Metlika: 07 369 24 71

Nova Gorica: 05/ 330 96 00, od 7.30 do 15.30

 

2. Društvo Ozara

02 33 00 444

01 24 45 120

info@ozara.org

 

3. Društvo Vezi

031 649 288

051 623 093

 

4. Društvo Altra

041 431 184

01 54 25 562

info@altra.si

Datoteke: