Moj življenjski slog

Strokovni posvet Vzgoja in izobraževanje v realnem in digitalnem svetu

22. 11. 2019
V organizaciji Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Slovenske mreže zdravih šol ter ob podpori Ministrstva za zdravje in Svetovne zdravstvene organizacije je 18. novembra 2019 v Ljubljani potekal strokovni posvet Vzgoja in izobraževanje v realnem in digitalnem svetu.

Zdrave šole so si za letošnjo rdečo nit izbrale to nadvse aktualno in kompleksno temo z namenom, da bi o njej ozaveščati pedagoške delavce, starše in druge odrasle, ki delajo z mladimi o kompleksnosti digitalne problematike ter jim pomagati pri usmerjanju otrok in mladostnikov, da bodo le ti čim bolj uravnoteženo razvijali svoje kompetence, obenem pa jih opozorili na možne težave.

Posveta se je udeležilo čez 360 udeležencev z Zdravih šol, ki so z zanimanjem prisluhnili predstavitvam odličnih predavateljev: doc.dr. Tini Bregant, doc.dr. Heleni Jeriček Klanšček, dr. Špeli Selak, prim.doc.dr. Mojci Gabrijelčič Blenkuš, Špeli Reš in dr. Andreju Kovačiču. Vsak od predavateljev je tematiko osvetljeval s svojega zornega kota, njihova priporočila, katerih avtorji so predavatelji s posveta, so zbrana na naslednji povezavi.

Dodatna gradiva:

Ker je bil interes za posvet zelo velik, bomo ponovili še eno izvedbo posveta Vzgoja in izobraževanje v realnem in digitalnem svetu z enakim programom – 13.1.2020 na NIJZ OE Ljubljana, Zaloška 29, v Ljubljani.

Vabilo s programom je dosegljivo na naslednji povezavi.

Za udeležbo na dogodku ni kotizacije, potrebno pa se je prijaviti na naslednji povezavi. Prijave so mogoče do 6.1.2020, oziroma do zasedenosti mest. V kolikor bodo ostala še prosta mesta, jih bomo ponudili še ostalim zainteresiranim udeležencem.

Veselimo se vašega obiska!

 

Že zdaj pa vas vabimo, da se odzovete na VSESLOVENSKO AKCIJO: En dan v šoli in doma brez telefona! Prva priložnost bo že 25. novembra 2019. Več o akciji lahko preberete na naslednji povezavi.

Seveda pa si lahko dneve brez digitalnih medijev v šoli in doma zamislite tudi kadarkoli drugič tekom tega in naslednjega šolskega leta.

Pomembno je, da se zavedamo naše "priklopljenosti", se občasno "odklopimo" ter s tem poskrbimo za boljše ravnovesje med našim realnim in digitalnim svetom.