Z znanjem do boljšega zdravja

Strokovni posvet o implementaciji Pravilnika o sistemu za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil

30. 09. 2016
Ministrstvo za zdravje v letu 2015 sprejelo Pravilnik o sistemu za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil (Uradni list RS št. 83/2015) po katerem morajo izvajalci cepljenja, ki kupujejo oziroma prevzemajo zdravila neposredno od NIJZ svojo dejavnost uskladiti s Pravilnikom do 18.11.2016 in vzpostaviti ustrezen sistem dobre distribucijske prakse cepiv.

Izvajalce cepljenja vabimo na posvet o implementaciji Pravilnika o sistemu za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil (Uradni list RS št. 83/2015):


Prezentacija "Pravilnik o sistemu za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil" je dosegljiva na naslednji povezavi.

Vloga vezana na Pravilnik o sistemu za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil je dosegljiva na naslednji povezavi.

Navodila za delo – dobra distribucijska praksa zdravil za izvajanje programa cepljenja so dosegljiva na naslednji povezavi.

Obrazci za zdravnike, ki izvajajo cepljenje, so dostopni na naslednji povezavi.