Z znanjem do boljšega zdravja

Strengthened international health regulations and preparedness in the EU

Namen triletnega projekta je krepitev varnejšega okolja za vse državljane EU z vzpodbujanjem implementacije osmih ključnih funkcij Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (IHR) v vključenih državah ter identifikacijo slabosti in pomanjkljivosti pri izvajanju priporočil na osnovi zunanjih evalvacij Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

Glavni cilj projekta je izboljšati implementacijo Mednarodnega zdravstvenega pravilnika s poudarkom na pripravljenosti in odzivanju na resna čezmejna tveganja za zdravje. To vključuje spremljanje, prepoznavanje, pripravljenost in odzivanje na tveganja za zdravje ljudi, tako biološkega, kemijskega, okoljskega ali nuklearnega izvora.

V projekt je vključenih 30 držav (EU, EEA/EFTA ter sosednje države), več kot 70 sodelujočih partnerjev, ki bodo tesno sodelovali z Evropskim centrom za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) in Mednarodnim združenjem nacionalnih inštitutiov za javno zdravje (IANPHI). Projekt je sestavljen iz desetih delovnih sklopov.

V znanju, kadrih ter dobrih praksah se povezuje tudi z drugimi projekti, kot so ‘Healthy Gateways’, EU-JAV, EU-JAMRAI.

Načrtovane aktivnosti tega projekta bodo pripomogle k iskanju rešitev za uspešno izpolnjevanje zahtev MZP, za preprečevanje in obvladovanje različnih tveganj, krepitev intersektorskega sodelovanja, nadgradnjo in implementacijo standardnih operativnih postopkov (SOP) ter krepitvi kontinuiranega usposabljanja na področjih, ki jih projekt pokriva.

Spletna stran projekta je dostopna na naslednji povezavi.  

Twitter je dosegljiv na naslednji povezavi.