Z znanjem do boljšega zdravja

Strategija zmanjševanja neenakosti v zdravju v ljubljanski zdravstveni regiji

01. 07. 2015
Številni dejavniki, ki vplivajo na zdravje, sočasnovplivajo tudi drug na drugega ter na razvoj neenakosti v zdravju.

Ker smo ljudje med seboj različni, smo tudi različnega zdravja. Razlike v zdravju, ki so posledica biološke različnosti in neponovljivosti, so vedno prisotne in neizogibne. Obstajajo pa razlike v zdravju, ki so nepravične, saj so posledica vplivov družbe in sistematično zajemajo pripadnike določenih družbenih skupin. 

Zdravstvena regija Ljubljana obsega 14 upravnih enot s 40 občinami in več kot 600.000 prebivalci. Je največja od devetih zdravstvenih regij v Sloveniji.Življenjsko okolje na tem območju je izjemno raznoliko – od mestnega v slovenski prestolnici do planot in gozdov, kjer je človek še vedno redek gost. 

Strategijo zmanjševanja neenakosti v zdravju v ljubljanski zdravstveni regiji najdete na naslednji povezavi.

Datoteke: