Z znanjem do boljšega zdravja

Storitve kurjenja, nadzor kurilnice in hišniška dela

EVIDENČNI POSTOPEK

Ime

 

STORITVE KURJENJA, NADZOR KURILNICE IN HIŠNIŠKA DELA

NA LOKACIJI NIJZ OE KOPER, VOJKOVO NABREŽJE 4A

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

84K091019

Rok za sprejemanje ponudb

 

 

30.10.2019, do 10. ure

Odpiranje ponudb

 

30.10.2019  ob 12. uri

 

Vabljeni k oddaji ponudbe po evidenčnem postopku STORITVE KURJENJA, NADZOR KURILNICE IN HIŠNIŠKA DELA NA LOKACIJI NIJZ OE KOPER, VOJKOVO NABREŽJE 4A. Dokumente v zvezi z razpisom dobite tukaj:

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Povabilo k oddaji ponudbe

Povabilo k oddaji.pdf

P-3 Vzorec pogodbe

P-3_Vzorec pogodbe.pdf

P-4 Predračun

P-4_Predračun.pdf

P-4a Priloga predračuna

P-4_Priloga predračun.xls

P-11 Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf

Izjava ponudnika

Izjava.pdf

 

Pripravila: Liljana Petruša, spec.

Koper, 15.10.2019