Z znanjem do boljšega zdravja

Storitve grafičnega oblikovanja

Ime javnega naročila

 

STORITVE GRAFIČNEGA OBLIKOVANJA

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

71K050919

Rok za sprejemanje ponudb

 

14.11.2019, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

 

NMV

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

28.10.2019, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

Odpiranje ponudb

 

14.11.2019, ob 12. uri,

Preko portala e-JN

 

Vabljeni k oddaji ponudbe za JN STORITVE GRAFIČNEGA OBLIKOVANJA  

 

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe

N-1_navodila ponudnikom.pdf

Prijava

 

P-2_prijava.pdf

Vzorec okvirnega sporazuma

 

P-3_vzorec_okvirnega-sporazuma.pdf

 

Specifikacija javnega naročila

 

P-5_specifikacije.pdf

Podatki podizvajalca

 

P-6_podatki podizvajalca.pdf

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev menice

P-7_menična izjava

Zahtevek za podatke iz KE za pravne in fizične osebe

P-10_zahtevek KE.pdf

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf

Potrdilo o kadrovski sposobnosti

 

P-12_potrdilo_o_kadrovski_sposobnosti.pdf

Naročnikov ESPD

 

ESPD.xml

 

Pripravila: Liljana Petruša, spec.

Koper, 10.10.2019