Z znanjem do boljšega zdravja

Storitve fotokopiranja

EVIDENČNI POSTOPEK

Ime

 

STORITVE FOTOKOPIRANJA

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

87K161019

Rok za sprejemanje ponudb

 

 

5.11.2019, do 10. ure

Odpiranje ponudb

 

5.11.2019 ob 12. uri

 

Vabljeni k oddaji ponudbe po evidenčnem postopku STORITVE FOTOKOPIRANJA. Dokumente v zvezi z razpisom dobite tukaj:

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Povabilo k oddaji ponudbe

Povabilo k oddaji.pdf

P-1 Ovojnica

P-1_ovojnica.xls

P-4 Predračun

P-4_predračun.pdf

P-11 Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf

Pripravila: Liljana Petruša, spec.

Koper, 16.10.2019