Z znanjem do boljšega zdravja

Število ljudi s sladkorno boleznijo narašča

04. 04. 2016
Letošnji svetovni dan zdravja je usmerjen v informiranje o sladkorni bolezni. Geslo »Sladkorno bolezen obvladajmo skupaj« nakazuje, da mora biti v preprečevanje, zgodnje odkrivanje in obvladovanje bolezni vpletenih veliko celovitih sistemskih rešitev, različnih sektorjev, različnih virov zdravstvene pomoči, nevladnih organizacij in posameznikov. Bolezen predstavlja v prvi vrsti breme za bolnike in njihove bližnje.

Ozaveščanje o sladkorni bolezni bo tema tudi nekaterih dogodkov na Celjskem ob svetovnem dnevu zdravja. Ena že tradicionalnih prireditev v Celju bo 8. tradicionalni tek / hoja v boju proti debelosti, ki bo v soboto, 9. aprila ob 9. uri, na Šmartinskem jezeru. V Celju in okoliških krajih bodo v tem tednu številne izobraževalne stojnice, predavanja in preventivni dogodki v vrtcih, šolah in lokalnih skupnostih. V četrtek, 7. aprila ob 9. uri, na svetovni dan zdravja, pa bo v celjskem Narodnem domu osrednji strokovni posvet o sladkorni bolezni. Na dogodek so vabljeni strokovnjaki in zainteresirani občani, tudi bolniki in njihovi svojci.

Organizatorji strokovnega posveta so Mestna občina Celje, Območna enota Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje in projektna pisarna Celje Zdravo mesto (projekt Celje Zdravo mesto letos obeležuje že 25 let delovanja). Na dogodku bodo priznani zdravstveni strokovnjaki predstavili pristope za preprečevanje in zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni, obravnavo bolnikov s sladkorno boleznijo in možne zaplete bolezni. Študentje Visoke zdravstvene šole v Celju bodo izvajali meritve krvnega sladkorja. Po dostopnih podatkih je bilo v Sloveniji leta 2007 v celotni populaciji približno 125.000 bolnikov (6 odstotkov) s prepoznano sladkorno boleznijo. Podoben delež je značilen tudi za celjsko regijo. Sladkorna bolezen je skupina različnih bolezni, ki jim je skupna previsoka koncentracija glukoze v krvi oziroma previsok krvni sladkor. Poznamo več tipov sladkorne bolezni: sladkorno bolezen tipa 2, sladkorno bolezen tipa 1, sladkorno bolezen v nosečnosti in še nekatere druge tipe. Sladkorno bolezen tipa 2, nekdaj poimenovano starostna sladkorna bolezen ali od inzulina neodvisna sladkorna bolezen, ima velika večina oziroma 95 odstotkov vseh bolnikov s sladkorno boleznijo. Pogosto je pri bolnikih potrebno sočasno zdravljenje previsokega krvnega sladkorja, tlaka in maščob. Previsok krvni sladkor lahko z leti okvari drobno in veliko žilje, lahko povzroči možgansko kap, srčno kap, odpoved ledvic, slepoto, okvaro živcev in skupaj z okvaro ožilja nog privede do amputacije. To so možni zdravstveni zapleti bolezni. Preprečevanje sladkorne bolezni, oskrba bolnikov in spremljanje bolezni je izziv za celotno družbo. »Z aktivnim in zdravim življenjskim slogom, ki vključuje skrb za telesno težo in redno telesno aktivnost ter zdravo prehranjevanje, lahko sladkorno bolezen preprečimo ali jo vsaj odložimo na poznejše življenjsko obdobje. Poleg tega je zdrav način življenja nujno potreben tudi za boljši nadzor nad krvnim sladkorjem in sladkorno boleznijo, ko je ta že prisotna,« je obrazložila Nuša Konec Juričič, dr. med., specialistka javnega zdravja, vodja službe za nenalezljive bolezni na Območni enoti Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Zaradi nezdravega načina življenja, ki je pogosto povezan s povečevanjem telesne teže in pomanjkanjem gibanja, se starostna meja ob pojavu sladkorne bolezni tipa 2 čedalje bolj niža in se pojavlja že tudi v otroštvu.

V Sloveniji imamo nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni 2010 – 2020, ki vključuje strategijo razvoja in je skladen tudi z resolucijo o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje. »Izjemnega pomena je zgodnje prepoznavanje bolezni in takojšnje zdravljenje. Ključno je tudi, da je bolnik opolnomočen za samoobvladovanje bolezni - da ima možnost samokontrole in vodenja bolezni, ustrezne informacije, na podlagi katerih se lahko odloča o lastnem zdravju, življenjskem slogu in se aktivno vključuje v proces zdravljenja. V veliko oporo bolnikom s sladkorno boleznijo je uvedba referenčnih ambulant na področju družinske medicine in možnost udeležbe v zdravstveno-vzgojnih delavnicah, ki jih izvajamo v centru za krepitev zdravja v Zdravstvenem domu Celje,« je poudarila prim. Jana Govc Eržen, družinska zdravnica in nacionalna koordinatorka za preventivo srčno-žilnih bolezni. Zdravstveni sistem naj bi nudil celovito obravnavo, ki bi bolniku lahko omogočila najboljši možen zdravstveni izid. Pomemben del sistema so tudi laični svetovalci, ki dopolnjujejo organizirano skrb in vire, potrebne za obvladovanje sladkorne bolezni. 


Dodatne informacije: