Neionizirna sevanja in radon

Stanje na področju meritev radona v Sloveniji v letu 2015

30. 03. 2016
Zavod za varstvo pri delu je po naročilu Uprave RS za varstvo pred sevanji za leto 2015 izvedel meritve radona in njegovih razpadnih produktov in pripravil poročilo z naslovom Sistematično pregledovanje delovnega in bivalnega okolja 2015

Poročilo najdete na naslednji povezavi.