Z znanjem do boljšega zdravja

Stanje glede vsebnosti svinca v krvi otrok v Mežiški dolini se je izboljšalo

29. 07. 2016
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), območni enoti Ravne na Koroškem, tudi v letu 2016 sodelujemo v Programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini.

V letošnjem poletju tako izvajamo redno nalogo ugotavljanja vsebnosti svinca v krvi otrok in na odvzem vzorcev krvi smo povabili tri leta stare otroke iz občin Črna na Koroškem in Mežica. Podatki kažejo, da se je stanje izboljšalo, še vedno pa je povišano vsebnost svinca v krvi imelo skoraj osem odstotkov otrok, večinoma iz občine Mežica. 

Skupno število kandidatov za odvzem krvi je bilo 109 in do sedaj smo na NIJZ prejeli 92 oziroma dobrih 84 % rezultatov laboratorijskih analiz krvi na vsebnost svinca. Kri je bila otrokom odvzeta iz prsta na roki v laboratorijih zdravstvenih postaj Črna na Koroškem oziroma Mežica. »Z odzivom smo zelo zadovoljni,« je povedal mag. Matej Ivartnik z NIJZ in pojasnil: »V programu je kot mejna vrednost svinca v krvi zastavljena pri 100 µg/l in o povišani vrednosti govorimo, če ima otrok 100 µg/l ali več svinca v krvi. V letu 2016 je imelo povišane vsebnosti svinca v krvi sedem otrok ali 7,9 %, kar pomeni izboljšanje glede na prejšnja leta. Večina otrok s povišano vsebnostjo svinca v krvi je bilo iz občine Mežica (5 od 7). Glede na odziv je imelo povišane vsebnosti v občini Mežica dobrih 10 % otrok, v občini Črna na Koroškem pa 5 % otrok.« 

Ugotavljamo, da se so letu 2013 rezultati ponovno pokazali napredek, vendar pa bodo za potrditev ugodnega trenda potrebni podobni rezultati v prihodnjih letih. »V programu še vedno ostaja prostor za izboljšave in letos smo že nekoliko okrepili program dopolnilne varovalne prehrane. Naprej je potrebno delati na informiranju in motiviranju prebivalstva, da pri svojem življenju upoštevajo varovalne ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti in vnosa svinca. Poleg izpostavljenosti iz okolja je velikega pomena tudi možnost posredne izpostavljenosti otrok zaposlenih v industriji svinca, zaradi prenosa onesnaženja iz delovnega v domače okolje,« je povedal mag. Matej Ivartnik z NIJZ in dodal, da sta to za leto 2016 prioritetni nalogi, kjer bomo skupaj s pomembnimi deležniki skušali vplivati na izboljšave.

Vsebnosti svinca med analiziranimi otroki zelo različne

Vsebnosti svinca v krvi so bile pri otrocih zelo različne in so znašale od 18 do 316 µg/l. Povprečna koncentracija svinca v krvi je bila 57,4 µg/l, geometrična srednja vrednost je bila 48,8 µg/l, mediana pa 45,0 µg/l.  Visoke vrednosti (100 µg/l in več) je imelo omenjenih 7 otrok, nizke vrednosti (pod 50 µg/l) pa 52 vključenih otrok (58,4 %). Izmerjene vrednosti so bile nižje kot v predhodnih dveh letih  (2014 in 2015), delež otrok z visoko vsebnostjo svinca v krvi celo najnižji od začetka izvajanja programa.

V analizo je bilo vključenih 49 rezultatov testiranja krvi deklic in 40 rezultatov testiranja krvi fantov. Srednje vrednosti za vsebnost svinca v krvi so za oba spola precej podobne: povprečna vrednost svinca v krvi (deklice - 55,6µg/l, fantje - 59,5µg/l), mediana (dekleta – 46,0 µg/l, fantje - 44,5µg/l,) in geometrična sredina (dekleta - 49,2µg/l, fantje - 48,4µg/l,). Tudi primerjava glede na občino bivanja za leto 2016 ne kaže velikih razlik. Izračunana aritmetična sredina je bila višja pri otrocih iz občine Mežica (59,9 µg/l) kot pri otrocih iz občine Črna na Koroškem (54,3 µg/l), geometrična sredina in mediana pa sta bili nekoliko višji pri otrocih iz občine Črna na Koroškem (več v tabeli).

Tabela prikazuje povprečne vrednosti svinca v krvi triletnih otrok iz Zgornje Mežiške doline v letu 2016 (število, mediana, geometrična sredina, aritmetična sredina) glede na spol/občino bivanja

SPOL

N

Mediana

Geometrična sredina

Povprečje

ŽENSKI

49

46,0

49,17

55,61

MOŠKI

40

44,5

48,44

59,53

SKUPAJ

89

45,0

48,84

57,37

 

OBČINA

N

Mediana

Geometrična sredina

Aritmetična sredina

MEŽICA

49

44,0

48,00

59.87

ČRNA NA KOROŠKEM

40

49,0

49.89

54.30