Z znanjem do boljšega zdravja

Standardni operativni postopek koordinacijske skupine za zaznavanje in obvladovanje tveganj

16. 02. 2015
Standardno operativni postopek (SOP) opisuje vsebino, postopke in specifične metode posameznih stopenj postopka ter načine, kako se ocenjevanjeujejo rezultati dela KOORDINACIJSKE SKUPINE ZA ZAZNAVANJE IN OBVLADOVANJE TVEGANJ ZA NALEZLJIVE BOLEZNI IN OKOLJSKE DEJAVNIKE. SOP definira minimalne pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, in veljajo za vse člane skupine.

Dokument je dosegljiv v priponki.

Datoteke: