Z znanjem do boljšega zdravja

Srečanji s slovenskima šolama v Italiji - Predstavitev programov preventive

14. 09. 2017
S ciljem vzpostavitve sodelovanja, širitve strokovnih mrež tudi v slovenskih okoljih v Italiji, izmenjave dobrih praks na obeh straneh meje, smo dali pobudo, da se srečamo strokovni delavci Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), Območna enota Koper s predstavniki šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji in predstavimo programe preventive in promocije zdravja.

Takojšen pozitiven odziv je pripeljal do uresničitve prvega koraka in v torek, 05. septembra in sredo, 06. septembra 2017 smo organizirali srečanji, prvi tovrstne oblike in razsežnosti, za slovenske šole v Italiji. Za goriško pokrajino smo srečanje izvedli v Avditoriju Slovenskega Višješolskega Centra Gorica. Za tržaške šole pa v Večstopenjski šoli pri Sv. Jakobu v Trstu. Ključno vlogo pri gostovanju, posredovanju vabil in zbiranju udeleženih so imeli ravnatelji Večstopenjskih šol (VEŠ).

Izvedli smo enoten program v treh delih:

  1. Predstavitev sodelujočih inštitucij
  2. Predstavitev preventivnih programov otrok in mladostnikov
  3. Predstavitev preventivnih programov odraslih

V zaključku smo izpostaviti možnosti nadaljnjega sodelovanja.

Na prvem srečanju nas je pozdravil in predstavil NIJZ, predstojnik Centra za krepitev zdravja zdravnik Rade Pribakovič.

Vsebine II dela:           Vzgoja za zdravje

                                   Organizacija prehrane v vzgojno izobraževalnih inštitucijah

                                   Slovenska mreža Zdravih šol in regijsko delovanje

                                   Duševno zdravje v šolski preventivni praksi in na spletu

Vsebine III dela:          Zdravje na delovnem mestu

Zdravstveno vzgojni centri

Presejalni programi

Strokovne vsebine v obeh delih smo predstavile sodelavke NIJZ OE Koper: Natalija Korent, Manica Remec, Živa Žerjal in Nevenka Ražman.

Udeleženci:Prvi dan so ravnatelji VEŠ povabili na srečanje vse svoje zainteresirane učitelje in strokovne delavce. Pripravili smo seznam vključenih šol in število udeležencev.

Tabela 1: Število udeležencev po šolah, goriška, 5.9.2017

VEŠ

ŠOLA

ŠTEVILO UDELEŽENIH

DOBERDOB

Licej Primož Trubar

2

VŠ Doberdob

41

Gregorčič-Trubar

2

OŠ Doberdob

2 + 1 + 1

Vš Gorica

2

DIZ Gregorčič

1

GORICA

Licej Zorzut

5

VŠ Gorica

13 + 32 + 1

Vrtec Ringaraja

1

ŠPETER

 

1

LICEJSKI POL

S. Gregorčič

9

Trubar

3

Voranc

1

S K U P A J

118

Na srečanju v Trstu so ravnatelji Večstopenjskih šol poslali vabilo in potrdili udeležbo učiteljem na področju zdravstvenih vsebin.

Udeležencev je bilo sicer manj, vendar pa ni bilo nič manj pričakovanj, pobud in načrtov za nadaljnje sodelovanje.

Tabela 2: Število udeležencev po šolah, tržaška, 6.9.2017

VEŠ

ŠOLA

ŠTEVILO UDELEŽENIH

PRI SV. JAKOBU

Pri Sv. Jakobu

4

OŠ Ribičič

1

VLADIMIR BARTOL

Oton Župančič

1

Ciril in Metod

4

Finžgar

2

OPČINE

ravnateljstvo

1

vrtec

1

Vš Opčine

1

F.Bevka

1

NSŠ S.Kosovel

2

NABREŽINA

Josip Jurčič Devin

1

JOSIP PANGERC - DOLINA

I.T.Zamejski - M.Samsa

2

vrtec Mavrica

1

VŠ Pangerc Dolina

2

S K U P A J

24

Skupaj se je srečanja udeležilo 142 udeležencev - predstavnikov slovenskih šol v Italiji.

ZAKLJUČKI

Številka sklepa

Sklep

Zadolžen

Rok

1.

Prezentacije srečanja posredovati na vse e-naslove udeležencev

Nevenka Ražman

takoj

2.

Ravnateljstvom poslati razpis Kuhna pa to

NR

takoj/ ŽE IZVEDENO

3.

Pripraviti nabor gradiv in spletnih naslovov/povezav po vsebinah

izvajalke vsebin (NK, MR, ŽŽ, NR)

v roku enega tedna

4.

Vsem udeležencev posredovati nabor iz prejšnjega sklepa

NR

takoj po prejemu

5.

Preučiti možnost širitve Slovenske mreže Zdravih šol in povabiti k sodelovanju tudi slovenske šole v Italiji

NR

na srečanju NPO, 20.9.

6.

Ravnateljstvom poslati poziv o interesu za vključitev v mrežo s skupnimi srečanji

NR

september

7.

Pobude za ureditev medsebojnega sodelovanja, sklepe in poročilo srečanja posredovati vodstvu NIJZ

NR

v roku enega tedna

8.

Pobuda za ureditev linka na spletnih straneh šol in povezave do našega spletnega naslova

NR

oddam pobudo s poročilom

Pripravila: NEVENKA RAŽMAN