Z znanjem do boljšega zdravja

Srečanje Zdravih šol v Pomurju

20. 06. 2018
Zaključno srečanje Zdravih šol Pomurja v šolskem letu 2017/18 je bilo 7. junija na OŠ Bakovci. Tokrat smo srečanja posvetili vodjem timov Zdravih šol, ki se vsak na svoj način skozi celo šolsko leto trudijo, da skrb za zdravje čim bolj približajo učencem, vsem zaposlenim na šoli in preko izvedenih aktivnosti tudi na starše in lokalno skupnost. Zato smo zaključno srečanje organizirali z namenom ohranjanja in krepitve njihovega zdravja. K izvedbi srečanja smo povabili tudi ekipo iz Centra za krepitev zdravja iz Zdravstvenega doma Murska Sobota, ki so se povabilu prijazno odzvali.

Udeleženci so se razdelili v dve skupini. Ena skupina je šla na izvedbo preizkusa hoje na 2 km in meritve dejavnikov tveganja. Po uvodnih ogrevalnih vajah s kineziologom, izpolnitvi vprašalnika in merjenju krvnega tlaka ter po danih navodilih so udeleženci prehodili 2 km. Po vrnitvi so dobili izračun zmogljivosti in priporočila glede fizične aktivnosti ter opravili posvet z zdravnico. Kdor je želel je pri sodelavkah NIJZ OE Murska Sobota opravil tudi meritve visceralne maščobe in interpretacijo rezultatov s svetovanjem, kajti preveč visceralne maščobe lahko vodi v resne zdravstvene težave.

Druga skupina se je sproščala v delavnici tehnike sproščanja, ki jo je izvajala psihologinja iz Centra za krepitev zdravja in sicer so se posvetili tehniki- vizualizacija pomirjajočega kraja, s pomočjo katere so poskušali doseči miselno in tudi telesno sproščenost.

V drugem delu nam je vodja tima Zdrave šole Bakovci predstavil njihove aktivnosti v programu Zdrave šole, kjer so se osredotočili predvsem na gibanje in zdravo prehrano, kar je tudi bila rdeča nit v minulem šolskem letu. Tako so organizirali športni dan s starši, en dan so posvetili zdravi prehrani in k sodelovanju povabili lokalno društvo prijateljev mladine, v šoli so uvedli solatni in sadni bife ter aktivni odmor in minuto za zdravje.