Sporočila za javnost

Srečanje z nevladnimi organizacijami na področju zdravja

08. 04. 2016
Nacionalni inštitut za javno zdravje je 5. 4. 2016 v okviru ciljnega raziskovalnega projekta (CRP), ki ga financirata Ministrstvo za zdravje in Javna agencija za raziskovalno dejavnost z naslovom »Razvoj nevladnih organizacij na področju zdravja in krepitev povezanosti« organiziral srečanje z nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju zdravja.

Na srečanju so bili prisotni predstavniki nevladnih organizacij, ki so v zadnjih 10-ih letih delovale (vsaj v enem projektu financiranem s strani MZ ali ZZZS) na področju zdravja ter predstavniki Ministrstva za zdravje in NIJZ.

Namen srečanja je bil analizirati stanje in potrebe NVO na področju zdravja, ovire za njihov razvoj in spodbujanje sodelovanja na vseh ravneh. Na osrednjem panelu, ki ga je vodila Vesna Kerstin Petrič iz MZ, so predstavniki CNVOS, razpravljali o položaju NVO v Sloveniji v primerjavi s tujino. Sledilo je delo v skupinah, kjer so udeleženci dogodka poročali o izzivih, s katerimi se NVO v Sloveniji srečujejo in podali predloge za njihovo reševanje. Med drugim so udeleženci izpostavili željo po večjem povezovanju z drugimi nevladnimi organizacijami in z vladnim sektorjem.